Rüyada Kara sinek Görmek

Rüyada Kara sinek Rüyada görülen kara sinek, çok sövmeye, zayıf, miskin ve alçak bir kimseye delalet eder.Rüyada bir kimseye bir kara sinekten bir fayda dokunsa, o kimseye mezkûr insanlar tarafından bir fayda erişir. Kara sineği yediğini gören kimse, kötü bir rızka nail olur. Kara sineğin karnında olan şey, alçak bir kimseden maldır.Kara sineğin karnına girdiğini gören kimse, akılsız bir kavimle oturur – kalkar ve arkadaşlık yapar ve onlardan devamlı olmayan haram mala erişir.Kara sineğin büyüğü, halka zarar veren ve malı ifsad eden bir düşmandır. Baş ucunda bir kara sineğin uçtuğunu görse, o kimseyi herhangi bir hususla tehdid eden bir reis tarafından onun üzerine istila ve hakimiyeti isteyen kudret ve hilesi zayıf bir düşmana delalet eder.

Halbuki rüya sahibi de bundan korkmaz.Yolculuğa çıkmak isteyen kimsenin rüyada üzerine bir kara sineğin konduğunu görmesi, yolunun kesileceğinden korkulduğundan dolayı yolculuğa çıkmasın ve bundan sakınsın.Kara sineği yediğini gören kimse, helal olmayan bir malı yer. Ağzında kara sineğin olduğunu gören kimsenin, eşkiyaların iltica edip sığındıkları bir adam olduğuna delalet eder.

Malına kara sineğin düştüğünü görse, hırsızların onu çalmasından korksun.Kulağına bir kara sinek veya sivri sineğin girdiğini gören kimse hayra ve berekete nail olur.Kara sinek öldürdüğünü gören kimse, rahata ve vücud sağlığına nail olur. Kara sineklerin evinde toplandıklarını gören kimsenin düşmanlarının kendisinin kötü gördüğü bir şeyi işlemelerine delalet eder.

Misafir olan kimsenin başında kara sineğin konması, malının git-, meşine delalet eder.Kara sineği malından bir şey üzerine konduğunu görse, o kimsenin malının çalınmasına, hırsızların saldırısına uğramasından korkulur.Kara sinek, şiddetli bir düşman ve zayıf bir askerdir. Bazan da kara sineklerin toplanması, temiz ve güzel rızka delalet eder. Bazan da kendisinde hastalık bulunan bir kimse için ilaca delalet eder. Bazan da kara sineği görmek, kötü amele ve kötü görülüp zemmedilmeyi ica-bettiren bir işde bulunmaya delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.