Rüyada Kapı tabiri Görmek

Rüyada Kapı tabiri Danyal (A.S.) buyurmuştur ki; Kapı rüyada kadınla tabir olunur. Herhangi bir kapının veya kapıların açıldığını görmek, hayır ve ni’mettir. Bu kapılar bilhassa yol üstündeyse, rüya çok çabuk çıkar. Önünde bir evin kapısının açıldığını gören, kudretli bir zattan, mal temin eder ve bunu ailesi için saklar. Evinin kapısının kapandığını, harap olduğunu yahut yandığını gören, büyük bir musibetle karşılaşır. Felakete uğrar. Kapının halkasını çaldığını, herhangi bir şekilde dokunup kaldırdığını, mukabilinde içeriden cevap aldığını, görenin, duası kabul olur. Çaldığı kapının açıldığını gören, Allah’ın yardımıyla düşmanına galip gelir.Kirmani demiştir ki: Evin bütün kapılarının tabiri aynıdır. Fakat, sokak kapısının yorumu daha kuvvetlidir.

Yeni kapı yaptığını yahut kilitlediğini gören, bir kadınla evlenir. Kapıyı yerinden çıkaran, karısını boşar. Söküp çıkarırsa, evin hanımı vefat eder.Bir marangoza yeni kapı ısmarlayan, bakireyle evlenir. Kapıyı kapatamayıp açık bırakmak mecburiyetinde kalan dul bir kadın alırCabir’ül Mağribi diyor ki; Bazı vahşilerin kapısına gelerek, bağırıştıklarını görenin karısına, bazı kimseler göz dikerler. Kapısında iki halka görenin karısı, başkasını sever.Cafer-i Sadık buyurmuştur ki; Kapı rüyası; ev sahibi zevceyi ve hizmetkarı, şehir veya kale kapısı; mülkün kapıcısını yahut sahibini temsil eder.

Ebu Said’ül Vaaz şöyle diyor; Evinde çok fazla kapının açıldığını görenin, işleri bozulur. Kapılar makul sayıdaysa, rüya sahibinin rızkı açılır, işleri düzelir. Kapı halkasının koptuğunu gören, bid’ate sapar. Kapısını kapamak istediği halde kapanmadığını gören, acz gösterdiği bir işten men olunur. Ev kapılarının birçok taraftan açılması, büyük servettir. Ev kapısının sökülerek meçhul bir yere götürüldüğünü görmek; o hanedeki büyüğün bir musibetle karşılaşmasıdır.Evinin kapısının yere düştüğünü gören; hastaysa yahut hastası varsa hemen şifaya kavuşur. Bu rüya aynı zamanda müjde, selamet ve hayırlı haberle de tabir olunur. Hane kapısının dışarıya doğru eğilmesi, iyi değildir.

Evinin kapısını kapanmış görmek; ailece büyük bir felaketle karşılaşmaktır. Bir kapıyı kapatmaya çalışan fakat, buna muvaffak olamayan, bir kadın yüzünden müşkülat çeker. Sıkıntılar yaşar. Kapının üstündeki küçük kapı, evin kadınlarının kullandığı ayrı bir kapıya işarettir. Bir topluluğun yanına kapıdan giren, hacetine erer. Galip gelir. Dar bir kapıdan geniş bir yere çıkmak; selamet ve hayırdır. Kapıyı aradığı halde bulamayan, işinde gayret ettiği halde başarılı olamaz. Kapının rezelerinin çıkarılmış olduğunu gören, karısını boşar.Kapısına bir eşik yaptıran, evlenir. Bildiği bir kapıyı açtığını gören, bir zattan yardım ister, bunun karşılığında ihtiyacı giderilir.

Kapıyı açmaya çalıştığı halde buna muvaffak olamayan, fayda görmeyeceği güç bir işe girer. Bir kapıyı kapayıp öbürünü açan, yeni bir zevce (kadın eş) alır. Bir müddettir kapalı duran bir kapıyı açan; dertten, tartışmadan kurtulur. Ümit etmediği yerden hayır görür. Farklı bir görüşe göre karısından ayrılır, başka biriyle evlenir. Kapıyı kapamak; zevceden ayrılıktır. Kapıyı mıhladığını gören, karısına yakın olacak derecede sevgi duymaz. Kapısını satan, kölesini satar. Bir kapıdan çıktığını ve geri dönmeyi düşünmediğini gören, bir işten çıkar.Önüne geldiği kapıdan girmeyip başka bir kapıdan girdiğini gören dindarsa bir iş talebinde bulunur ve bunu bizzat padişahtan ister. Fakat müşkülata duçar olur. Zorlukla karşılaşır.

Bir rivayete göre arzusuna ulaşır, ancak bu imkan devamlı elinde kalmaz. Rüya sahibi ehl-i fesattan ise, günah işler.Cami kapısı; kadı zevcesidir, hamam kapısı; hamamcının hanımını temsil eder. Han kapısı; hafif meşrep kadın, kale kapısı; halkın işlerini yapan vazifelidir. Bir rivayete göre, dünyaya delalettir. Dükkan kapısı; esnafın karısıdır, hastane kapısı ise; hekimin zevcesidir.Abdulgani’en Nablusi diyor ki; Ev kapısı; hane sahibine, oda kapısı; zevceye, kiler kapısı; hizmetkarlara, mutfak kapısı; rızka delalet eder.

Rüyada açık kapılar görmek; geniş rızkla tabir olunur. Oda kapısı; ahlaklı ve dindar bir eştir.Kapı eski ve bozuksa evin hanımının ahlakı kötüdür. Odasına yeni bir kapı yaptıran, bakireyle evlenir, eski bir kapı koyduran, dul bir kadın alır. Evliyse ikinci defa izdivaç eder. Oda kapısını yerinden atan yahut satan; karısını boşar. Oda kapısı demirdense, rüya sahibinin karısı iffetlidir, namusludur. Oda kapısındaki bozukluk ve eskilik evin hanımıyla alakalıdır.Ev kapısındaki değişiklik, rüyayı görenin halinde meydana gelecek farklılığa işarettir. Ev kapısının söküldüğü halde yerinde durduğunu görenin, işleri düzelir. Ev kapısının yerine duvar örüldüğünü gören, eşi yüzünden büyük bir musibete düşer. Sokak kapısının güzel bir şekilde büyümesi, sağlamlaşması rüya sahibinin durumu-nun kuvvetlenmesine delalet eder.

Evinin kapısını arayıp bulamayan, işlerinde müşkülat çeker. Sıkıntılar yaşar. Bir kapıdan girenin, davası varsa üstün gelir. Bildiği veya bilmediği yerlerde kapılar açıldığını gören, dünyadan nasibini bol bol alır. Hanesinde luzumundan fazla kapılar görenin ev düzeni bozulur, bereketi kaçar. Cadde veya yola açılan kapılar görmek; kazancı hayır için harcamaktır. Kapılar evin içine açılırsa, kazanç evde kalır. Bir eve kapının üzerinden atlayarak giren, o hanedeki kadına göz diker veya sırrını merak eder.

Hane kapısının diğerlerine nispetle çok genişlediğini görmek; o eve izinsiz girileceğine delildir.Sokak kapısının yerinden yok olması, hane sahibinin vefatına yahut durumunun bozulmasına işarettir. Dar bir kapıdan geniş yere çıkan, sıkıntıdan kurtulur. İki kapılı ev, orada yaşayan kadının ahlaksızlığına işarettir. Sokak kapısının ardına kadar açık olması, hükumetten zarar görmeye veya o hanenin harap olmasına delalettir.Kapının halkası; kapıcı, elçi ve haberciyle tabir olunur. Kapısında iki halka görenin, iki kişiye borcu vardır. Kapısının halkasını kırıldığını gören, bid’ate sapar. Dine zarar verir. Sokak kapısının yandığını gören, karısını kaybeder veya tedbirsiz davranır yuhut geçimi iyi olmaz.

Bir rivayete göre meçhul kapılar görmek; ilim, erzak, kar, sefer, hayır ve şerdir. Başka bir görüş ise ev kapısını ölümle tabir ediyor. Kapıdan çıktığı yerin güzel olduğunu gören, ahiretini kazanır. Açık kapıyı kapamak; zarurete düşmeye delalettir. Yeni veya tamir edilmiş kapı, sağlıkla yorumlanır. Evinin kapısının yerinde başka bir kapı gören; ya eşini boşar yahutta evini satar. Evine girip kapısını kapayan, günahlardan uzak olur.Hane kapısının düştüğünü, dışarıya doğru kopup devrildiğini, yandığını yahut kırılıp parçalandığını görmek, o ev sahibine gelecek bir felaketin habercisidir. Bir canavarın kapıdan içeriye girdiğini görenin haremine kötü, ahlaksız insanlar kastederler. Şehir ve kale kapılarından girmek, düşmana karşı zafer kazanmakla yorumlanır. Şehir ve kale kapıları o beldenin hükümdarı ile tabir edilir. Sağlam ve yeni bir kapıdan çıkan, hayırdan çıkar.

Dar veya yıkık kapıdan çıktığını gören, selameti arzular. Çıktığı kapıdan sonra çöplerle veya ateşle karşılaşan, ahirette azap çeker.Kapalı kapıyı açmak, işlerin kolaylaşmasıdır. Girdiği kapıdan bir kavmi gören, düşmanlarını yener. Gök kapısının açıldığını görmek; duanın kabulüne, günahlardan uzaklaşmaya, kuraklıktan kurtulmaya işarettir. Bir rivayete göre gizli kapı; izzet, itibar, cariye ve köleye delalettir. Başka bir kavle göre, gizli verilen sadakaya veya bir insanla iyi münasebet kurmaya işarettir. Hanede sonradan ihdas edilmiş, iyi yapılmış kapalı bir kapı gören, sırrını saklayıp muradına erer. Bu kapıdan evin içinin görülmesi ise, rüya sahibinin esrarının ve halinin aşikar olacağına delalet eder. Kapısının koptuğunu ve yerine başka bir kapı takıldığını gören, ya karısını boşayıp başkasıyla evlenir yahutta evini satar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.