Rüyada Kapı Görmek

Rüyada Kapı Rüyada kapı, o evin işlerini yürütene delalet eder. Bundan dolayı ev kapısında bir fenalığın meydana geldiğini görse, bu fenalık ev sahibine aittir. Açık kapılar rızık kapılarıdır.Evlerin kapıları kadmlara aittir. Kilitli kapılar bekar kızlara, açık kapılar ise dul kadınlara delalet eder.Demir bir kapıyı kilitlediğini gören, evin sağlamlığı ve kapının tehlikeliliği ve ehline faydası nisbetinde bekar bir kızla evlenmesine delalet eder.

Evin kapısının değiştiğini görmek, ev sahibinin halinin değişmesi ile tabir edüir.Evin kapısının düştüğünü yahut dışarı çıkarıldığını, veya yanmış ya da kırılmış olarak görmek, evin idarecisi için bir musibettir. Yerinden çıkarıldıktan veya onda bir değişiklik olduktan soma yine kilitli olarak görmek ev sahibinin bekasına delalet eder. Ev kapısının kapatılmış olarak görülmesi, ev halkı hakkında büyük bir musibete delalet eder.Kapının ortasında küçük bir kapınm daha olduğunu görmek çirkindir. Yakmda o evde hanımı hakkında bir hiyanet vukubulur. Evinin kapısının çirkin olmayarak büyüyüp genişlediğini ve k ıvvetli olduğunu görmek, o evin idarecisinin halinin güzel olmasına delalet eder.

Yırtıcı hayvanlardan birinin, üzerine sıçradığını gören kimsenin hanımının peşine fasık kimselerin düşmelerine delalet eder.Evinin kapısını arayıp bulamadığını görse, dünya işlerinde hayrete düşer.Bir kapıdan içeri girdiğini görse, eğer düşmanlığı varsa, o kimsenin düşmanlıkta galip olmasına delalet eder.Bir kimse rüyada bilinen veya bilinmeyen yerlerden kapıların açüdığmı görse, o kapılar haddini tecavüz etmemiş ise o kimse için dünya kapılan açılır ve talihi doğar. Kapılar haddinden fazla açılmış ise o, evin muattal ve harab olmasıdır.Eğer kapıların yola açılmış olduğu görülürse, o kimsenin nail olduğu dünyalıktan ister hakkı olsun ister olmasın garipler ve umum insanlar için hisse çıkarılır.

Kapı evin içine açılıyorsa, nail olacağı dünyalık başkaları için olmayıp sadece ev halkı içindir.Kendisini açık bir evin kapısı üzerinden girdiğini görse, ev sahibinin hanımı ve ailesi üzerine dahil olur. Kapışım normal kapılardan daha fazla genişlediğini görse bir kavmin kendisinden izinsiz evine gireceğine alamettir.Bazan kapısının yerinden ayrıldığını görmesi, ev halkı için ahlak ve tabiatının değişmesine ve evvelce bulunduğu durumun hilafına hareket etmesine delalet eder.

Dar bir kapıdan genişliğe çıktığını gören kimse, geçim sıkıntısından kurtulup gam ve korkulardan emin olur.Evinin iki kapısı olduğunu görenin hanımı, fesad çıkarıcı bir kadındır.Evinin kapısının tersine açıldığını görse, bu rüya sultan tarafından meydana çıkacak meşakkate, veya harab edilmek suretiyle o evin işlemez hale getirilmesine delalet eder.Kapının halkası, bekçi, elçi ve korkutucu mesabesindedir. Kapısının iki halkası olduğunu görenin iki kişiye borcu vardır. Halkayı kestiğini görse bid’ata düşer.Kapıların yandığını görse, erkeğin hanımının ölmesine, geçim ve tedbirinin haline uygun ve müsaid olmayışına delalet eder.

Şehrin kapıları, din ve dünya işleriyle ilgilenen şehrin melikine, bina kapısı ise, binayı yapana veya evin ihtiyaçlaru gidermeyi üzerine alan kimseye delalet eder.Ev kapısı ise, orada oturana, mal, köle, cariye, zevce gibi orada sarınıp muhafaza edilen şeyler üzerine delalet eder.Bilinmeyen bir kapıdan içeri girmek, düşmana galip ve muzaffer olmaktır.Bazan meçhul kapılar, ilme, rızk ve kazanca, yolculuğa, rüyayı görenin hayır ve şer kapılarının açılmasına delalet eder. Kapılardan çıkmak, zikrettiğimiz gibi ayrılıktır. Çıktığı kapı güzelse, hayr ile ayrılığa, çıktığı kapı yıkılmış veya dar ise, serden çıkıp nefsi için kurtuluşu istemesine delalettir. Bazan da kapı, ölüme delalet eder.

Kapıdan çıktığında genişlik, yeşillik ve güzel kokulara tesadüf etse anketinin güzel olmasına delalet eder. Zulmet, pis hayvan leşi ve ateşle karşılaşsa ahirette azap içerisinde olacağına delalet eder.Rüyada kapının açılması işlerin kolaylığma; kapanması, sıkıntı, geçim darlığı ve sebeplerin geçersizliğine delalet eder. Bunların hepsi de akibetin güzel olmasma delalet eder.Kapınm göğe açılması, duanın kabul olması ve günah istemekten kaçınmaya; birçok kapıların göğe açılması ise uzun azab ve intikama ve sıkıntılara işarettir.Eğer yağmur yağmıyorsa yağmurun yağmasına, kuraklıktan kuruyan yerlerin hayat bulmasına delalet eder.

Rüyada, binada ihdas edilen sır kapısı, rüyayı görenin hayır ve serden bulunduğu hale delalet eder. Sır kapısı örtülü ve yapısı güzelse, rüya sahibi sırrını gizlemekle muradına erişir. Eğer sır kapısından içeride olanlar görünürse, sırrını izhar ederek halinin ortaya çıkmasına delalet eder. Bazan sır kapısı, izzete, yüceliğe, cariyeye ve erkek çocuğa delalet eder. Bazan da gizlice sadaka vermeye, Allah ile kendi arasmda olan muamelelerin güzelliğine delalet eder.

Evinin kapısının yeni olduğunu veya marangozun onu düzelttiğini görse sıhhat ve afiyetle müjdelenir.Kapısını kapatmak istediğini, fakat kapatamadığım gören kimse hammı tarafından meydana gelecek bir güçlti’tle karşüaşır.Bir kimse, rüyada, bir kavim üzerine bir kapıdan girdiğini görse, o kimse düşmanları üzerine galip ve muzaffer ve düşmanlarının delil ve hüccetleri zail ve batıl olur.Bir kimse kapısını çıkarılmış ve onun üzerine başka bir kapı konulmuş olarak görse evini satar.Bir eve girip kapısını kırdığını görse, o kimse masiyet ve günahtan kendisini korur.İki halkasiyle beraber kapı, borcu için kendisini arayan iki alacaklıya delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.