Rüyada Kandil tabiri Görmek

Rüyada Kandil tabiri Rüyada görülen yanan kandil ve mum, hamile kadın hakkında erkek ve alim bir çocuk doğurmasına, hasta hakkında da kocaya delalet eder.Hasta rüyada kandilinin söndüğünü görse ölür. Bir kimse rüyada yanan kandil veya mumunu ıslah edip düzeltse ve ışığının fazlalaştığını görse, eğer hastası varsa iyileşir.Işığı zayıf ve az olan küçük kandil, hamile kadın için kız çocuğa delalet eder.Bazı tabirciler yanan kandil ve mum, gizli şeylerin aşikareye çıkmasına delalet eder, dediler.Bir kimse rüyada kendi evinin kandilini güzel ve ışıklı olarak görse, o kimsenin evinin işlerini gören kimsenin halinin düzgünlüğüne delalet eder.Evinin kandilinin ışıksız ve kuvvetsiz olduğunu görse, o evin işini gören kimsenin halinin zayıflığına ve hareketsizliğine delalet eder.

Bir kimse evinin kandilinin söndüğünü görse, o evin işlerine bakan kimsenin işinin karışıklığına ve kötülüğüne, medh edilmemesine ve işinin güçleşmesine delalet eder. Bazan da bu rüya, eşinin yahut çocuğunun ya da ana – babasının veya evinin işlerine nezaret eden kimsenin ölümüne delalet eder. Bazan da bu rüya sahibinin hanımının ölümüne delalet eder.Bir kimse rüyada elinde bir kandil olup, onun sönmesinden korkulduğunu görse, hastanın ölümüne delalet eder.Hasta olan bir kimse “üyada kendisini mum ile gökyüzüne çıktığını, sonra yine yeryüzüne indiğini görse o kimsenin ruhunun semaya çıkmasına delalet eder.

Bir kimse rüyada bir mumdan ışık aldığını görse o kimse ilim ve yüksekliğe nail olur.Bir kimse rüyada üfleyerek bir mum söndürmeye çalıştığını görse, o kimse hak üzere bulunan bir kimsenin bir işini iptal etmeye çalışır, ancak iptal edemez.Gündüzün bir mum ile yürüdüğünü gören kimsenin dini kuvvetli ve yolu sır’at-ı müstakim olur.Geceleyin bir mum ile yürüdüğünü görse, eğer o kimse teheccüd namazı kılanlardan ise, bu namazına devam eder. Eğer teheccüd namazı kılmıyorsa, o kimse hayrette olup şaşırıp kaldığı bir işinde hidayete erişir ve maksadına nail olur. Bazan da rüya sahibi bir günah işte bulunur ve ondan tevbe eder.Bir kimse rüyada parmakları veya azaları arasmda bir mumun yandığını ve ışık verdiğini görse, o kimsenin kapalı olan bir işi meydana çıkar ve bundan tatmin olur.Elinde sönmüş bir kandil olduğunu görse, o kimse eğer vali ise işinden azledilir yahut tüccar ise, zarar eder veya salih bir kimse ise malı gider.Rüyada yanmış mumu ışıksız görse, üzüntü ve kedere ve kalp katılığına delalet eder.

Rüyada görülen kandil, eğer emzikli olursa, çocuğa veya kocaya,eğer emziği, aralıksız kandile bitişmiş olursa, aralarında çocuk olmayan koca ile karıya delalet eder.Bazan kandil, rüya tabircisine veya kafilenin kılavuzuna delalet eder. Çünkü karanlık işlerde onların irşad ve işaretleri gereğince hareket edilir.Kandili vaktinde yakmak, yüce, şöhretli ve faydalı bir çocuğa delalet eder.

Bazı tabirciler, cami kandilleri alimlerin zenginlerine, takva sahibi ve Kur’an okuyucusuna delalet eder, dediler.Bir kimse rüyada mescidin kandilinin söndüğünü görse, mescide devam eden alim bir kimse vefat eder.Kandil. îcadın; fitili de çocuktur. Kandilden fitili ile faydalanılır.Kandiller, yıldızla, kandilin kırılması ve sönmesi ise, hastanın ölmesiyle tabir edilir. Rüyada gökten yıldızları aldığını gören kimse, mescitten kandilleri alır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.