Rüyada Kan tabiri Görmek

Rüyada Kan tabiri Rüyada görülen kan, haram mala yahut rüya sahibinin işlediği günaha, yahut kendisiyle günah kazanılacak bir fiile delalet eder. Bundan dolayı kana bulandığını gören kimse mal sahibi olur. Yahut haram mal ve büyük günah içinde bulunur.Eğer rüyada kendi gömleğinde bilmediği yerden gelmiş bir kan olduğunu görse, o kimse üzerine ilmî olmayan bir yerden yalan bir söz söylenir.Gömleğinin kedi kanıyla bulandığını gören kimseye bir hırsız tarafından yalan bir söz söylenir. Eğer kendi gömleğini aslan ve yırtıcı bir ha3’van kanıyla bulaştığını görse, o kimseye galip olan zalim bir kimse yalan bir söz söyler. Eğer gömleğini koç kanıyla bulaştığını görse, ona şerefli, zengin ve kuvvetli bir kimse yalan bir söz söyler. Yalandan sonra kanın nisbetince haram mala nail olur.Kanm, rüyada cild ve deriden akması sıhhat ve selamett’r.

Eğer rüyayı görenin kaybı varsa, yolculuktan sağ salim döner.Bazı tabirciler, bir kimse vücudundan kan çıktığını ve yara olduğunu görse, o kimseye beden sağlığı ve çok mal gelir. Eğer kaybol-muşsa sağ olarak döner, hayır ve sevince nail olur. İnsan kanı içtiğini gören kimse mal ve menfaata nail olur ve bütün fitne ve belalardan kurtuluşa erer.Bazı tabirciler, insan kanı içtiğini gören kimse günahtan ve yaramaz hareketlerden kaçınır ve çirkin işlerden kurtulur, dediler.Kan kuyusuna düştüğünü gören kimse, kana yahut haram mala müptela olur, denilmiştir. Kendi yerinde kandan bir çukur olduğunu görse, o kimsenin kanı o yerde dökülür. Kendi üzerinde kan gören kimsenin üzerine söylenecek yalana delalet eder.Herhangi bir kasıt olmadan ve kan aldırmaksızın ve yara olmaksızın vücudundan kan aktığını gören kimse zengin ise kanın aktığı kadar malı elinden çıkar, eğer fakir ise o miktarca eline mal geçer.

Bir kimse rüyada kan küpüne yahut testisine ya da kan çukuruna düştüğünü görse, onu heyecana ve ıstıraba atacak bir kana delalet eder.Rüyada testide göçülen kan hayız olan bir kadındır. Eğer testinin başı bir bezle sarılı ise o bez hayız- kanım gidermek için kullanılan ezdir.Kan, sahibinin hayatına, kuvvet ve malına ve onu teminatı altında bulunduran yardımcıya yahut elbise v.s. gibi şeylerden onu örten giysilere, yahut iyilik ve kötülükten kazandığı şeylere delalet eder.Bazan da kan, çıkmasıyla sahibinin zayıf bırakan menisine delalet eder.

Bazan da, kan, yemek için haram mala delalet eder.Bazan, haddinden fazla çıkan kan, rüya sahibinin yardımcısı bulunan ana baba yahut çocuk ya da ortak tarafından gelen menfaatin kesilmesine delalet eder, yahut malı azalır yahut giysilerinden bir şeyi sata1; ya da hanımı veya başka kimselerden sevdiği birisini terke-der ve- ayrılır.İnsanın kanı bedeninde deveran ettiği gibi, şeytanına delalet eder.

Şeytan onun evinde düşmanı gibidir.Bazan da, kan, hastadan çıkan kanın kırmızılıktan göklüğe ve sarılığa dönmesi gibi ölüm anında insan üzerine galip olan şeye delalet eder.Bir kimse rüyada kendi kanını içse, o kimseye üzüntü, keder ve meşakkat isabet eder. Yahut borcu borç ile öder, nitekim bir ata sözünde, «falan kimse kanı kan ile yıkar» denilir. Ya da o kimse düşmanına galip gelir.Kanın çıkması uğursuzluk ve şiddettir.

Rüyada, zaruret vaktinde kanın çıkması rahat, üzüntü ve kederin gitmesidir.Hayız kanı, bekar kız için kocaya, gebe kadın için düşük yapmaya, hayızdan kesilmiş kadın için de hastalığa delalet eder.Arkasından kan çıktığını gören kimse günahtan çıkar. Eğer kan kendisine bulaşsa ondan haram mal çıkar. İnsan kanı ev halkının, ev sahibinin az harcamalarına. Bazan da bu rüya, arkada olan hastalığa delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.