Rüyada Kamış tabiri Görmek

Rüyada Kamış tabiri Rüyada Kamış görmek, rezil insanlara ve kötü söze delalet eder. Bir kimse elinde bulunan bir kamışa dayandığını görse,o kimsenin ömründen az bir müddet kaldığına ve fakirleşip ihtiyaç içerisinde öleceğine delalet eder. Kamış, dinsiz ve vefasız iktisatlı bir kimseye delalet eder.Kalem yapılan kamışı görmek, özentiye, mahkemeleşmeye ve gösteriş için amel etmeğe delalet eder. Bazan kalem kamışını görmek, şer ve sıkıntı ile meydana gelen kötü bir mala, eşyaya yahut İran tarafından gelecek hediyeye delalet eder.İran kamışı, üzüm çubuğu ve başka şeylerden yapılan çardakları görmek, üzüntü ve kederin gitmesine ve bol geçime delalet eder.

Bazan bu rüya, sırların meydana çıkmasına ve kölelere iltifat etmeğe, yalan söze ve gösteriş için amel yapmağa delalet eder.Kamışın, gümüş veya altın ya da zümrütten bir takım dal ve budak olduğunu görse, rüya sahibinin dünyada nail olacağı helal mala, temiz zevceye ve çocuklarıyla beraber Cennete girmeğe, Cennet köşklerine inmeye ve onların kubbeleri altında oturmayı gerektiren salih amellerine delalet eder. Kamış, münafık bir kavme; eğer kamışın sesi işitiliyorsa düşmanlık ve münakaşa yapmaya delalet eder.Şekerkamışı, zahmet ve meşakkatla kazanılan rızka, bazan sokakta veya kamışın görüldüğü yerlerde kavgaya delalet eder.

Bazan da şekerkamışı, temiz ve şerefli bir nesle veya her hayrın asıl ve esası olan «İlm-i Tevhid» e yahut oruç ve namazın vaciblerini yerine getirmeğe, ya da sultanın hizmetçilerine delalet eder.Bazan kamışın, mahallinin dışında ekilmiş görülmesi, o yerin harap olmasına ve halkının ayıplarının meydana çıkmasına veya kadınların toplanıp ağlaşıp, sızlaşarak başlarını açmalarına, göz yaşları dökmelerine ve gizli tutulması arzu edilen şeyin artık gizlenmesinin mümkün olmamasına delalet eder.Bazan da kamış, uyanıkken elinden giden şeyin yine ona dönmesine delalet eder.

Bazan kamış görmek, silahtan arınmaya ve sancakların etrafa yayılmasına delalet eder.Bazan kamıştaki boğumlar, günler veya aylara, yahut senelere ya da şirket kurmak için anlaşmaya veya nikah kıymaya delalet eder.Kamışı soyulmuş ve kabuğu çıkarılmış bir halde görmek, zindan ve hapiste bulunan kimsenin ve esirin kurtulmasına, hastaların selamete ermesine ve kabirlerinin soyulmasına delalet eder.

Şeker kamışını çiğnediğini gören kimse, çok konuşulması gereken bir iş yapar. Ancak, konuşması hoş ve tatlı olur.Rüyada şekerkamışı veya sıkılabilecek başka bir şeyi sıktığını ve sıkılan şeye a’.eş dokunmaksızın ona malik olduğunu gören kimse; ucuzluğa ve bolluğa erişir. Bu gibi rüyanın tabirinde sıkılan şeyin ancak meydana gelen sıkıntısı ve suyu muteber tutulur. Kabuğu v.s. şeyleri terkedilir.Çünkü sıkılmış olan şeyin faydalarını anlatmak diğerlerinden üstündür.Bazan da şekerkamışı, cimri bir kimseden elde edilen rızka delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.