Rüyada Kamçı Görmek

Rüyada Kamçı Rüyada görülen kamçı, rüya sahibinin ihtiyaçlarının bitmesine ve arzu ve isteğine erişmesine ve düşmanını kahretmesine delalet eder. Kamçı, çocuğa, haline uygun ve müsait arkadaşa delalet eder.Bir kimse rüyada gökten ‘kamçı indiğini görse, Allah (C.C.) ‘ın gazabına ve azabına delale; eder.Kamçı, sultandır. Bir kimse rüyada hayvanın kuyruğunun kesilip güzel bir şekilde kamçı yapıldığını görse, o kimse kemal ve heybet sahibi büyük bir sultana yakın olur ve sultan onu bir yere vali tayin eder. Kamçı, kesilip güzel bir şekilde yapılmış değilse, o kimse öşür ve zekat toplamaya memur edilir. Vurduğu zaman kamçı kırılsa saltanatı gider. Yarılsa saltanatı kat kat olur.

Bir kimse kendi kamçısıyla merkebini dövse, o kimse geçimi hakkında Allah-ü Teala Hazretlerine (C.C.) duada bulunur. Kırbacıyla kendi bindiği atını döverek koşturmak istese, o kimse acele yapılması gereken çetin bir işinin meydana gelmesi için Allah-ü Teala’ya (C.C.) dua eder.Bir kimse bir kamçıya rastgeldiğini görse, sözü geçen, sultana yakın olan ve Arap olmayan bir adamdan yardım talebinde bulunur.Bir kimse rüyada, istediği gibi gezen ve aşayan bir adamı kamçı ile dövdüğünü görse, o kimseye vuaz ve nasihat eder.

Eğer dövmesiyle o adama bir ağrı veya bir titreme gelmişse, o adamın vaaz ve nasihatinin onun üzerinde tesiri meydana gelir ve yaptığı günahlardan tevbe-istiğfar eder. Böyle bir hal meydana gelmemişse o adam yapılan vaaz ve nasihattan tesir görmez.Dövdüğü o adamdan kan akarsa, o kimsenin o adama söylediği söz hak olmayıp sadece zulüm olduğuna, kan akmamışsa söylediği sözün hak söz olduğuna delalet eder. Kamçı ile vursa ve vurulan adamın cildi yarılıp ikiye aynlsa, dövülene nisbet edilen şeylerin çoğalmasına delalet eder.

Dövdüğü zaman dövene kan isabet etse, o kimseye dövülen tarafından haram mal gelir. Döven tarafından kan sıçrayıp dövülene gitse, dövülen döven tarafından haram mala kavuşur. Dövme esnasında kamçı eğrilse rüya sahibinin aklının anormalliğine ve sapıklığına yahut ondan yardım ve imdat bekleyen kimsenin aklının çok fazla anormal olmasına delalet eder.Bir kimse rüyada kendisine sultanın kendi kamçısıyla yüz yahut yüzden daha aşağı veya daha fazla kırbaç vurduğunu görse, o kimse sultan tarafından vurulan o kırbacın sayısınca mala nail olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.