Rüyada Kalp tabiri Görmek

Rüyada Kalp tabiri Rüyada kalb görmek, adamın kahramanlığına, emir vermesine, oyun oynamasına, cesaretine, akıllı, zekî, cömert ve müsamahakar olduğuna, ahlak, tabiat ve adetine delalet eder.Bir kimse rüyada kalbinde korku bulunduğunu görse: «Nihayet (ona izin çıkıp da) kalblerinden korku giderildiği zaman (birbirine) «Rabbiniz ne buyurdu?» derler» (Sûre-i Sebe, ayet 23) mealindeki ayetin işaretince, o kimsenin hakka uymasına ve doğru yolu bulmasına delalet eder.Kalb, vücudun meliki, din, dünya, gizli ve aşikar yönleriyle vücudu koruyan, vücut için lüzumlu tedbirleri alan ve vücudun sır yeridir. Bundan dolayı rüyada kalb de iyilik ve kötülükten görülen şeyin miktarınca tabiri vücuda aittir.Bir kimse rüyada kalbinin karnında çıktığını görse, o kimsenin dini güzel olur.

Bazı tabirciler; kalbler, kadınlarla tabir edilir, dediler.Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, hasta ise hastalığından ve sıkıntılarından kurtulur.Kalb, rüya sahibinin hanımına delalet eder. Çünkü kadın, malik olduğu her şeyinin idarecisidir.Kalb insanın dini ve zekasıdır. Bundan dolayı bir kimse kalbinde göz bulunduğunu görse, o kimsenin, akıl, zeka ve anlayışına, dindarlığına ve güzel şekilde konuştuğuna delalet eder. Bazan da kalb insanı seyyidine veya emirlerine ya da işlerini yürüten kimseye delalet eder.Bir kimse rüyada kalbinin karnından kaçırıldığını görse, arız olacak bir korkudan dolayı kalbinin perişan veya aklının gideceğine ya da dininin bozulacağına delalet eder.

Kalbinin karardığını veya perdelendiğini gören kimsenin, sapıklardan olduğuna, kalbinin mühürlendiğine, hakikati anlayamadığına ve gözleriyle hak yolunu görmediğine delalet eder.Rüyada kalbinin parçalandığını gören kimse, korku, zühd ve takva sahibi ise, o kimsenin Cenab-ı Hakka olan kalbî rabıtasının devam ettiğine ve Allah (C.C.)’dan korku üzere bulunmasından dolayı onun Allah’a olan bağlılık ve rabıtasına hiç bir şeyin manî olmayacağına delalet eder.

Bazan, o kimsenin sevdiği bir kimsenin kötü olan haline üzülmesinden dolayı gönlünün parçalanmasına; bazan da, o kimsenin kalbini başka bir kimsenin sevgisi kaplamış olmasından dolayı, o kimsenin Allah’ı anmasına manî olduğuna delalet eder.Kalb, tedbir almaya da delalet eder. Bundan dolayı rüyada kalbinde bir ağrı bulunduğunu gören kimse, aldığı tedbirde fenalık ve kötülük eder.Bir kimse kalbinde bir hastalık bulunduğunu görse, o kimsenin münafık olduğuna delalet eder. Sultanın kalbi kendi askeridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.