Rüyada Kalem tabiri Görmek

Rüyada Kalem tabiri Rüyada kalem görmek, ilim, iyilikle emir, kötülükten nehyetmeye ve çocuğa delalet eder.Sanatkar olan her insan rüyada sanatı ile ilgili takımlarını topladığını görse, o kimse o san’atta söz sahibi olur. San’atı ile ilgili aletlerden yalnız birisini temin edebildiğini gören kimse, o san’atla fakirlik ve ihtiyaçtan kurtulur.Katip olan birisi, üzerinde bir kaftan ve elinde bir kalem veya sayfa olduğunu görse, melike hizmet etmek suretiyle fakirlikten emin olur.Kalem her şeyin değeridir. Kalem, kefil olan adama, eğer kefil olmazsa, güzel, dindar, iyi ve hür bir kadmla evlenir.Bazı tabirciler, kalem, yazı yazan bir çocuktur, dediler.

Bir kaleme malik olduğunu gören kimse, bir ilme erişiri Eğer o kalemle yazarsa, o kimsenin ilim ve bilgilerden yazacağı şeylere dela* let eder.Kalem şehir ve ülkedir.Bir kimse rüyada elinde ve yanında kalem olduğunu görse, o kimsenin kendisiyle bir araya gelecek erkek kardeşine ve eğer anası hamile ise, erkek bir çocuk doğurmasına delalet eder.Vali olan bir kimse, elinde sultandan aldığı bir kalem bulunduğunu görse, yücelik ve izzete ve geçerli bir emre delalet eder. Eğer o kimse görevinden alınmışsa, bir şehire vali ve orada hükmü geçerli olur.Mürekkeble beraber görülen kalem hanımı hamile bulunan kimse için, erkek bir çocuğa delalet eder.

Kalem: «Hakka kaleme ve (erbab-ı kalemin) yazmakta oldukları şeylere andolsun» (Sûre-i Kalem) mealindeki ayetin işaretince, elinde gören kimsenin yemm etmesine delalet eder.Katip olan bir kimsenin kendi kaleminde bir şeyin meydana geldiğini görse, bu rüyanın tabiri o kimsenin geçimi ve san’atı hakkında meydana çıkar.Kalemini mürekkeb içerisine soktuğunu gören kimse, çirkin bir iş işler.Kalem, sultan, alim, hakim, dil ve kılıç gibi insanın kendisiyle şeref ve şan kazandığı ve hükümlerini icra eden kimseye ve icra edilen şeylere delalet eder.

Bazan da kalem, tenasül uzvu, mürekkep, menisi ve yazdığı şey de nikahlısıdır.Bazan kalem yer sürdükleri çift, katibin parmakları, çifte koşulan öküzler, mürekkebi de onunla ekilecek tohumdur.Kalem cömertlik ve iyiliktir. Bazan kalem, insan ve insanın sır sahibine delalet eder. Bazan da kalem, düşmana zafer bulmaya delalet eder.Rüyada kudret kalemini görmek, güzel bir şekilde görürse, o kimsenin yaptığı yemininde doğru olduğuna; eğer iyi bir şekilde görmezse, o kimsenin yaptığı yemininde yalancı olduğuna delalet eder. Bazan kudret kalemini görme, ilme, hıfza ve büyük bir san’ata, bazan da uzun ömür ve rızka delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.