Rüyada Kadınlar tabiri Görmek

Rüyada Kadınlar tabiri Rüyada ihtiyar kadın görmek; dünya ile tabir olunur. İhtiyar bir kadının kendisine doğru geldiğini ve iltifat ettiğini görene, dünya teveccüh eder. Talihi yaver gider. Vücudu; çirkin, azaları; noksan, ihtiyar bir kadının arkasını dönüp gittiğini gören; dünya ni’metlerinden uzak kalır. İhtiyar kadınla şakalaştığını ve onu sevdiğini görenin, dünya malına rağbeti çok olur. İhtiyar kadınla aralarındaki sevgi derecesinde dünyadan istifade eder.

Saçları karışık, çirkin ve pis bir kadın; din ve dünya hayatı için hayırsızdır. Rüyada güzel bir kadınla beraber olan, onunla sohbet eden, odasına giren, bereketli bir sene geçirir, sevinir. Fakirse, zengin olur. Hapisteyse kurtulur. Dine ait bir konuda, bilhassa tanıdığı bir kadının emir ve yasakları bildirdiğini görmek; din ve dünya hayatı için hayır ve saadettir. Bir memlekette çok sayıdaki kadının bir yere nakledildiklerini görmek; o bölgeye işçilerin geleceklerine işarettir. Bir kadınla can sıkıcı tartışmalar yapan, bundan dolayı nefret hissi duyan, elindeki ni’meti kaybeder.

Rüya sahibi memursa, azledilir. Îtibar kaybına uğrar. Şayet bu kadınla tekrar barışırsa eski durumuna yeniden kavuşur. Tanımadığı bir kadını, saçları dağınık ve çirkin bir halde görmek; mal kaybıdır. Kadın güzelse, malına tekrar kavuşur.Kirmani demiştir ki: Bir kadını öptüğünü görenin elinden mal çıkar. Bir kadınla münasebette bulunmak; hayra yorulmaz.Karısını başka bir erkekle gören, malını ve makamını kaybeder. Bu rüya din hayatı için de iyi değildir. Fakat, bir rivayete göre, servete işarettir.

Karısının kendisine başka bir kadını takdim ettiğini gören; ya ondan ayrılır yahut aralarında düşmanlık olur. Güzel bir kadını yüklendiğini gören, hasta ise şifa bulur. Hapisteyse kurtulur. Üzüntüleri sona erer. Dindar bir insan zina eden günahkar bir kadını görürse, büyük hayra ve berekete nail olur. Fesatlar zümresinden birinin aynı rüyayı görmesi, iyi değildir. Karısının bir erkeği davet ettiğini görenin eşi, erkek çocuk doğurur. Hamile değilse bile, rüya hayırdır.

Kısır bir kadının hamile olduğunu görmek; din ve dünya hayatı için selametle yorumlanır.İsmail’e Eş’as demiştir ki; Genç karısının ihtiyar olduğunu görmekte hayır yoktur. Karısının güzelliğinin arttığını görmek; din ve dünyada büyük hayırdır. Karısının fuhuş gibi işlerle meşgul olduğunu görmek; onun ahlakındaki güzelliğin devamlı olacağına delalet eder. Bir erkeğin karısını rüyada dindar görmesi o kadar iyi değildir. Fakat, şerre yorulmaz. Mahalledeki kadınların kendisine baktıklarını veya davet edildiğini gören, iftiraya uğrar. Birçok kadının kavga eder halde görmek; yeni acaip bir işin meydana geleceğine, bazı kimselerde karışıklık yaratacağına işarettir.

Güler yüzlü, bilhassa rüya sahibine dönmüş bir kadın görmek; her bakımdan iyidir. Erkeğin karısını iffetli ve mutaasıp bir halde görmesi, kadının bu vasıflardan uzak olduğuna delalettir.Kirmani yukarıdaki yorumuna ilaveten şunu söylüyor: Karısının kendisini arkasına yüklendiğini gören, zengin olur. Hayra erer.Tanınmayan ihtiyar kadının tanınandan daha kuvvetli olduğu hususunda tabirciler müttefiktirler.

Eğer bu kadın güzel ve dindar ise rüya sahibi haramdan kazanır.Ebu, Said’ül Vaaz şöyle diyor: Rüyada güzel kadın görmek; devamı olmayan malla yorumlanır. Genç güzel bir kadının kendisine yüz çevirdiğini gören, bir süre sonra işlerindeki talihsizlikten kurtulur. Şişman kadın; senenin bereketli geçeceğine delalet eder. Zayıf kadın; kesada işarettir. Örtülü olduğu halde, süslü bir ihtiyar kadını görmek; iyi değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.