Rüyada Kadın Görmek

Rüyada Kadın Rüyada görülen kadın, güzel olursa hayır ve rahatlıkla temin edilecek bir seneye delalet eder.Bazan kadın, anbar, mahzen, sandık, ve eşyasını içi ıe k(ydiğu her şeye delalet eder.Bazan kadın, kabre delalet eder. Çünkü insan anasından doğduğu gibi kabre girer.Bazan da kadın, hapis ve ortağa delalet eder. Çünkü kadın zevk ve malca erkeğe eşlik eder.Bazan kadın görmek, yatak ve elbise gibi gizli şeylere muttali olan kadına, meyveli ağaca, içine ip sarkıttığı kuyuya, üzerine bastığı pabuca, kalem ve mürekkebini bıraktığı divite, oturacak yere ve evine delalet eder.

Rüyada evine güzel bir kadının girdiğini gören kimse, sevinç ve ferahlığa erişir. ;Güzel kadın, devamı olmayan maldır. Çünkü güzellik değişip bozulur.Rüyada genç bir kadının kendisine yöneldiğini gören kimse, geriledikten sonra devlet ve talihi yine kendisine yönelir.Rüyada görülen ve tanımadığı buğday benizli, genç, bezekli bir Arap kadınm tabirce olan hayırlılığını anlatmak mümkün değildir.Şişman kadın senenin ucuzluk ve bolluk olmasına, zayıf kadın da senenin kıtlık ve pahalılık içinde geçmesine delalet eder.

Tabirce kadının en iyisi, Arap ve buğday benizli olan kadındır. Bunların da tanınmayanı tanınanından daha hayırlıdır.Bir kadının her ne şekilde olursa olsun gördüğü genç kadın, onun düşmanı olan bir kadındır.Bir kadının rüyada yaşlı bir kadın görmesi, o kadının artık çalışamadığına delalet eder. Yaşlı kadın dünyadır.Bir kimse rüyada güzel bir kadın görse ve onunla söyleşip gülüş-se veya o kadın o kimsenin bulunduğu kendi evinde yanına geldiğini görse, ucuzluk ve bolluk bir seneye, eğer fakirse, mal kazanmasına, ha-pisse kurtulmasına, eğer o kadın mesture ise, gizlice bir habere, eğer onunla beraber def ve saire gibi şeyler varsa, açık ve herkes tarafından bilinen bir hayra delalet eder.

Tanınmayan kadın, tanınan ve bilinen kadından tabirce daha hayırlıdır.Bir kimsenin bir kadını Allah (C.C.) için insanlara iyilikle emir ve kötülükten nehyettiğini görmesi, dince, iyi bir şeye delalet eder.Bir kimsenin rüyada siyah ve hür bir kadın görmesinde hayır yoktur. Ancak o kadın cariye olursa, o zaman bu rüya hayırsız değildir.Bir kimsenin rüyada bir şehirde silahlı bir takım kadınları hayvanlara binmiş bir halde görmesi, o şehire gelecek işçilere delalet eder.Bir kimsenin rüyada hanımının satıldığını görmesi, o kimsenin saltanat ve devletinin ondan gitmesine, işlerinin perişan bir hale gelmesine ve sonra durumunun düzelmesine delalet eder.

Bir kimsenin rüyada kendi hanımıyla beraber başka bir adam görmesi, o kimsenin hanımının baht ve talihli oluşuna, ailesinin zengin, mal ve dünyalıklarının iyi olmasına delalet eder.a aldığını gören kimseye, bir taraftan bir ayıp isabet eder. Bazı tabirciler de o kimse zengin olur, dediler.Uyanıkken görmediği bir kadını rüyada gören kimsenin, malından bir şey kaybolur.

Sonra yine o malı bulur. O kadını öldürdüğünü görse, malının bir kısmı gider. Kadınla cinsî münasebette bulunsa, malının hepsi elinden çıkar.Bir kimse rüyada kendi hanımının başkasına verilmiş olduğunu veya onun kendisinden başka bir kimseyle evlendiğini görse, o kimsenin dini gider ve sonucu iyi olur.Kadın, rüyada zevk ve menfaattir. Erkeğe hakim olduğundan dolayı sultana da delalet eder. Bazı kere kadın, arazi, çiftlik, bağ, bostan ve diğer yenilecek şeylere delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.