Rüyada Kadı Görmek

Rüyada Kadı Rüyada kadı olduğunu ve adaletle hükmettiğini gören kimse tüccar ise, insaflı olur. Esnaf veya tartı ve ölçü işleriyle meşgul oluyorsa, onlarda da doğruluktan ayrılmaz.Rüyada insanlar arasında zalimane bir şekilde hükmettiğini gören kimse, vali ise azledilir. Misafirse yolu kesilir. Eğer bunların hiç biri değilse, müptela olacağı bir bela sebebiyle üzerinde bulunan Allah (C.C.)’m nimetlerinde değişiklii: olur ve o nimetten mahrum kalır.Bir kimse rüyada tanıdığı bir kadıyı hükmünde zulmettiğini görse, o yer halkının eksik ölçmelerine ve noksan tartmalarına delalet eder.

Bir kimse rüyada bir davası için kadı’nın huzuruna çıksa, kadı da onun davasına adaletle hükmetse, o kimsenin düşmanından tamamiy-le hakkını almasına, üzüntülü ve kederli ise, üzüntü ve kederinden kurtulmasına delalet eder. Eğer kadı, adaletle hükmetmeyip zulüm etse ve rüya sahibinin birisiyle de davası varsa, o insandan tamamiyle hakkını alamayacağına delalet eder.Bir kimse rüyada bir kadı’nın teraziye konulduğunu ve terazide ağır geldiğini görse, o kadı’nın Allah (C.C.) indinde ecir ve sevaba nail olacağına delalet eder. Eğer terazide hafif gelirse, o kadı’nın işlediği bir günahtan dolayı onu korkutmaya ve bu şekilde onu uyarmaya delalet eder.

Bir kimse, kadı’nın kalp para ve bozulmuş adi şeyleri tarttığını görse, o kadı, yalancı şahitleri dinlemek ister ve o yalan şahitlikle hükmeder.Rüyada tanınmayan kadı, ancak Allah (C.C.)’dır.Rüyada, kadı, doktor, salih veya alim olduğunu gören kimse, yücelik, izzet, güzel şöhret, takva ve ilme nail olur. Eğer bunlara ehil değilse kötü bir şeye müptela olur, misafir ise, yolu kesilir.Rüyada kadı’nın güler yüzlü olduğunu gören kimse, feryad ve düşmanlığa erişir. Bazı tabirciler hakim, kadı, müftü, muhaddis, fa-kih ve feraiz öğretenlerin makamlarını görmek, bütün insanlar hakkında ıstırap, üzüntü, malların zayi olmasına ve gizli şeylerin meydana çıkmasına delalet eder, dediler. Bu rüya hastalar hakkında üzüntü, keder ve hastalığının artmasına delalet eder.

Hasta bir kimse, rüyada kadı’yı, kendisinin lehine hükmettiğini görse, hastalığı hafifleşir ve hastalıktan kurtulur. Eğer hasta, kadı’nın kendisinin aleyhinde hükmettiğini görse, ölür.Bir insanla davası olan bir kimse, rüyada hakimini makamında oturduğunu veya kendisini hakim görse, o kimse galip gelir. Çünkü hakim kendi aleyhine hükmetmeyip başkasınm aleyhine hükmeder.Tamnan kadı, doktorla da tabir edilir. Bazan da tanınan ve bilinen kadı, kendisiyle tabir edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.