Rüyada Kabir tabiri Görmek

Rüyada Kabir tabiri Rüyada kabir görmek, hapse; hapishane de kabre delalet eder. Rüyada bir kabir yaptığını gören kimse, bir ev tamir eder.Cenaze görmeksizin kabre girdiğini gören kimse, bir ölünün veresesi tarafından satılan bir evi satın alır.Bekar olan bir kimse rüyada kabristan kazdığını görse, hile ile bir kadınla evlenir.Rüyada bir kabir üzerinde ayakta durduğunu gören kimse «Onlardan ölen hiçbir kimseye ebedî dua etme (defn veya ziyaret için) kabrinin başında da durma» (Sûre-i Tevbe, ayet 84) mealindeki ayet işaretince büyük bir günah işler.

Bir kimsenin rüyada duvar olmayan bir yerde kazdığı kabir, ahi-ret evidir. Eğer kazdığı o eve girerse o kimsenin ecelinin yakın olmasına delalet eder. Eğer o kabire girmezse, bu rüyanın sahibine bir zararı yoktur.Rüyada bir kabir satın alarak içine girmediğini gören kimse, bir kadına nikahla malik olur veya bir cariye satın alır.Bir kimse,”rüyada bir kabrin bir yerden diğer bir yere gittiğini görse, kabir sahibinin evlad ve torunlarından birisinin orada bir ev yapmasına delalet eder.Tanınan kabirler, hakkın emrine; meçhul kabirler de: «Sen kabirlerde olanlara da işittirecek değilsin!» (Sûre-i Fatır, ayet 22) mealindeki ayet işaretince münafık bir kavme delalet eder.

Rüyada dam üstünde bir kabir kazdığını gören kimsenin, ömrü uzun olur.Rüyada kabirleri ziyaret eden kimse hapishaneyi ziyaret eder.Rüyada kabirler üzerine yağmur yağması, Allah (C.C.)’ın rahmetinin tecelli ettiğine delalet eder.Rüyada bir kabir yaptığını gören kimse, evlenir.Rüyada bir kabri mesken yaptığını gören kimse, orada ikamet etmesine delalet eder.Kabirler, uzak yolculuklara, üzüntü, keder, korkunç yer, zevce ve hapishanelere delalet eder.Rüyada kendisi veya başka biri için bir şehirde bir kabir kazdığını veya kendisi için bir kabir kazıldığını gören kimse, o şehirde bir bina yapar veya o şehirde ikamet eder.

Bir kimse rüyada bir kabrin gedik ve açık yerlerini tamamen kapadığını görse, o kimsenin ömrü uzun ve daima sıhhatte olur.Rüyada ölmeden kabre defnedildiğini gören kimseye, üzüntü ve keder erişir. Veya işlerinde sıkıntıya düşer. Yahut hapsedilir.Dikilmiş bir kefenle beraber bir kabir içinde defnedilmiş olduğunu gören kimse, bir kadınla nikahlanır.Rüyada bir ölünün kabrini açtığını gören kimse, o ölünün yol ve mesleğini talep ve onun yoluna uyma arzusunda bulunur. Eğer o ölü alimse o kimseye ilim ve hikmet erişir. Eğer zengin ise o kimseye mal ve zenginlik erişir. Eğer kabrinde ölüye rastlasa ve onun diri olduğunu görse, o kimseye erişecek malın haram olduğuna ve isabet edecek ilim ve hikmetin de doğru olduğuna delalet eder.

ölmüş bir insanı kabirde ölü olarak bulan kimse maksad ve muradına erişemez.Rüyada Resulullahın (S.A.V.) kabr-i şeriflerini açtığını gören kimse, Resulullahın (S.A.V.) unutulmuş olan bir sünnetini ihya eder. An, cak Resulullahın (S.A.V.) kemiklerine kavuşuncaya kadar açsa ve onları kıracak olsa bu halde o kimse o sünneti açarken bid’at ve sapıklığa düşer.Tanımadığı ölülerin kabirlerinden sıçrayıp kalktıklarını ve evlerine doğru gittiklerini görse, mescitte bulunanların çıkmasına yahut rüya sahibinin oturduğu şehir halkından şerli kimselerin Müslüman olmasma yahut ziraatçilerin ektikleri şeyin bitmesinden ümitsiz bulundukları hububatın bitmesine delalet eder.

Rüyada bir kafirin veya bid’at ehli bir kimsenin ve zimmilerden birisinin kabrini açtığını gören kimse, sapıklıların yollarında gitmeyi arzu eder. Veya hile ile haram mala karışır. Eğer kabri açtığında murdar ve pis kokulu bir İaşeye yahut siyah bir çamura ya da çokça insan pisliğine rastlasa, o kimsenin bozuk ve yaramaz bir arzusuna kavuşmasına delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.