Rüyada Kabir Görmek

Rüyada Kabir Kirmani’ye göre rüyasında kendisi için kabir kazdığını veya kabir kazıldığını gören, oturduğu şehirde ev yaptırır. Kabri örttüğünü gören, uzun ve sağlıklı bir ömür sürer. Ölmeden kabre konulduğunu gören, zindana girer yahut işlerinde zorluk çeker. Bir kabre defnedildiği halde üstünün örtülmediğini gören kadın, evlenir. Erkekse, kısa bir müddet hapis yatar. Kabirler arasında dolaşan, açık kabirlere girip çıkan; bid’ate sapmış insanlarla beraber olur yahut hapse girer. Tanıdığı bir şahsın kabrini kazan; o zatın yoluna girer.

Bir adamın kabre girdiğini fakat daha sonra oradan çıkıp kendisini kovduğunu gören rüya sahibi, bir mahpus tarafından suçlanır. Bilhassa dindar bir insan, rüyasında kapalı bir kabri kazdığını ve içinden sağ bir adamın çıktığını görürse, hayırla karşılaşır, sevinir. Rüyasında sevgili Peygamberimizin Kabr-i Şeriflerini kazan; Sünnet-i Seniyeden unutulmuş olanları tekrar hayata geçirir ve halka faydalı olur. Fakat, O’nun şerefli bedenlerine kadar ulaşmak; iyi değildir. Efendimiz (S.A.V)in organlarından birine zarar veren; dalalete düşer. Bid’at çıkarır. Dinde bozgunculuk eder.

Ebu Said’ül Vaaz demiştir ki: Rüyasında birisinin kendini kabre koyduğunu gören, onun yüzünden tehlikeye düşer. Bir kabre bırakıldığını gören, ev satın alır. Kabirde üzerine toprak örtülen, mala nail olur. Kabristanda toprak kazdığını gören, çok yaşar.Meçhul bir yerde birçok kabirler görmek; münafıklarla tabir olunur. Bilinen kabirler, Emr-i Hakk’tır. Kabrin üzerindeki yeşillik, oradaki mevtanın rahmette olduğunun habercisidir.Girdiği kabristandan ibret aldığını gören, işlerinde merhametli davranır. Aksi ise Emr-i Hak’dan gaflet etmektir.

Tanıdığı bir adamın kabrinin kendi evine dönüştüğünü gören, o şahsın bir akrabasıyla evlenir. Zengin bir kişinin kabri üzerinde ayakta duran, mal sahibi olur. Kabristanda mezarlar arasında dolaşan iflas ederek, dilenir.Bazı tabircilere göre, üzerinde bir şey yazılı kabirde olduğunu gören, müebbed hapse mahkum olur ve orada kalır. Kabirde olmak sıkıntıyla tabir olunur.İbn-i Şirin diyor ki: Rüyasında kabre konulduğunu gören, meşakkate düşer, sıkıntı çeker. Kabirde bulunduğu halde, üzerinin örtülü olmadığını gören; uzun bir sefere gider.

Bu yolculuktan hayır ve menfaat bulur. Mezarı üzerinde ayakta durup, kendine bakan, günahlarından kurtulur. Kabirde olup, Münkir ve Nekir (A.S.) tarafından hesaba çekilen; bir meseleden dolayı sorguda kalır. Şayet sual meleklerine doğru cevap verirse, sorgulanacağı meseleden korkmaz. Fakat, meleklere cevap verirken hata yapması; hayra yorulmaz. Kabirden çıkarıldığını, ardından tekrar kabre konulduğunu gören; devlet idarecilerinden yardım görür. Lakin, sonra hapse girer.
Bu tabir, devlet idaresinde olanlar ve büyüklerin yakınında bulunanlar için geçerlidir. Rüya sahibi devlette değilse, önce hayırla karşılaşır. Ardından zarara uğrar. Kabristana yağmur yağması Allah’ın rahmetidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.