Rüyada Kabe Görmek

Rüyada Kabe Rüyada Kabe’yi görmek, halife veya bir bakan yahut bir reise ya da evlenmeye delalet eder. Bazan rüyada Kabe’yi görmek, rüya sahibinin Beytullah’a gireceğine delalet eder.Rüyada Kabe’yi gören kimse, yapacağı hayırlı bir amelle müjdelenir. Ya da işlemeyi arzu ettiği bir serden sakınır.Bir kimse Kabe’de namaz kıldığını görse, bir reisten veya imamdan’ kuvvet alır. Düşman şerrinden emin olur ve hayra erişir.Rüyada Kabe’ye giren kimse halifenin huzuruna çıkar, oradan bir şey aldığını gören kimse halifeden bir şey alır.Kabe’nin duvarlarından bir duvarın yıkıldığını görse, halifenin öleceğine delalet eder.

Bir kimsenin rüyada, Kabe’ye varıp orada hac ile alakalı bir şey yapması, o kimsenin Allah (C.C.)’ın farzlarından emrettiği şeye veya kefaret-i yemini yerine getirmek için çaba sarfetmesine delalet eder.Rüyada Kabe’ye bakmak korktuğundan emin olmaya delalet eder.Bir kimse rüyada Mekke’de bir vazifeye memur edilse, halifenin işleriyle ilgili bir vazife o kimseye verilir.Rüyada Kabe’den bir nar çaldığını gören kimse, dinini islah eder.Mekke’de ölüler arasında olduğuna ve ondan bir şeyler sorduklarını gören kimse, şehld olarak ölür.Bir kimse rüyada Kabe’de abdest bozduğunu görse, halifeye isabet edecek bir musibete delalet eder.

Rüyada Kabe’nin kendi evinde olduğunu gören kimse, daima saltanat, devlet ve halk arasında şöhret bulur. Ancak Kabe’nin şeklinde kötü bir hal görse, rüyada ev sahibi için hiç bir havır yoktur. Kendi evinin Kabe olduğunu görse, Kabe Müslümanların önderi, o kimse de onun maiyetinde bulunur.Bir kimse, Kabe’nin üzerinde namaz kıldığını görse, irtidad eder. Hatmi şerife girip, Kabe üzerinde namaz kıldığını jjören kimse in’am, ihsan ve rütbeye erişir. Mezhebinin kötü dediği ve sünnete muhalil hareket etmesiyle beraber tahsildarlık yapar.Kabe’de bir hata işlediğini gören kimse, Resûlullah (S.A.V.)’ır sünnet-i seniyyesine muhalif harekette bulunur ve nefsine uyan kim selerin yoluna girer.

Bir kimse rüyada Meleklerin, gökten inip ve Kabe’yi temelindeı kaldırıp bir şehire koyduklarını görse, o yerde bir fitnenin çıkmasına Müslümanların önderinin o şehirde bulunmasına delalet eder.Bir kimse Kabe’nin harap olduğunu görse, namazını terkeder.Bir kimse, Kabe’yi tavaf ettiğini veya hacla ilgili bir vazifeyi yap tığını görse, o kimsenin yaptığı vazife miktarınca dinin salahına d( lalet eder.Bir kimse, Kabe’ye yönelmiş olduğunu görse, din ve dünyasını u lah edecek bir şeye yöneleceğine veya bazı işlere karışmak üzere su tanm bulunduğu tarafa yönelmek üzere bulunduğuna delalet eder.

Bir kimsenin kendisini Sünnet-1 Seniyyenin aksine olarak hac vı zifelerinden bazı şeyleri noksan yaptığını görmesi, o kimsenin nam zında kıbleyi değiştirdiği gibi dinini de değiştireceğine delalet eder.Sultanın hizmetçisi olmayan bir kimse Kabe’yi kendi evinde gc se, o kimse hayırlı ve saliha bir kadınla evlenir.Kabe namaza da delalet eder. Çünkü Kabe, namaz kılanların kı leşidir. Kabe mescit ve camiye de delalet eder.

Çünkü Kabe, Allah’ evidir.Kabe İslam, Kur’an, Sünnet, Mushaf-i Şerif, alim baba, Seyj koca ve ana gibi kendilerine uyulmakla hidayete erişilecek kimsele delalet eder.Bazan Kabe, Cennete delalet eder. Çünkü Kabe Allah’ın evid Cennet de Allah’ın evidir. Cennete kavuşmak İse, ancak Kabe’ye j nelmekle mümkün olur.Bazan da Kabe mevsim, cemaat, sokak ve geniş mevkilere delalet eder.

Bir kimse rüyada Kabe, kendisinin evi olduğunu görse, o kimsenin nail olduğu devletine veya bildiği ilmine ya da yaptığı bir amelinden dolayı insanların ona koşup ziyaretine gideceğine ve kapısının kalabalık olacağına delalet eder. Eğer bu rüyayı gören köle ise, efendisi onu azad eder.Kabe’yi tavaf ettiğini veya bir alime veya ibadet ehli bir kimseye yahut ebeveynine ya da zevceye veya efendisine hizmet eder.

One thought on “Rüyada Kabe Görmek

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.