Rüyada Kabak tabiri Görmek

Rüyada Kabak tabiri Rüyada kabak görmek, itibarlı, şanlı, insanlara yakın, iyi idareci, alim veya doktor olan bir kimseye delalet eder.Rüyada kabak görmek, hasta için şifadır. Bunun için kabak, rüyada görülen pişmiş şeylerin en iyisidir.Rüyada pişmiş kabak yediğini gören kimse, dininden, nefsinden, sevgilisinden, veya çocuğundan kaybettiği bir şey yine kendisine döner.

Rüyada kabağı pişmeden yediğini gören kimseye, cin tarafından korku erişir veya bir insanla münakaşa eder.Rüyada kabak ağacının gölgesinde oturduğunu gören kimse, halk ile iyi geçinir.Bazı tabirciler, kabak ağacı, malı olmayan bir fakirdir, dediler.Rüyada kabak tarlasından kabak topladığını gören kimse, Yunus (A.S.)’m kıssasına binaen hastalığından kurtulur.Kabak, başa kakmağa ve azarlamağa delalet eder.

Rüyada pişmiş kabak yediğini gören kimse, yediği miktarca bir ilmi öğrenir, veya dağmık olan şeyleri bir araya getirir.Kabak keder, sıkıntı, dar geçim veya hastalığa ya da hapse delalet eder. Bazan da rüyada kabak yemek, zihin ve zekanın iyiliğine delalet eder.Kabaktan yapılan kaplar hafif ruhlu, faydalı, güzel ve yüce kadınlara delalet eder.Bir kimse rüyada çiğ kabak yediğini görse, çekişmeğe ve şerre delalet eder.Kab içerisinde olan pişmiş kabağı yese, üzüntü ve kedere delalet eder. Eğer yediği pişmiş kabak, kab içerisinde değilse, rızka, bazan da kaybettiği şeyi bulmağa delalet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.