Rüyada İmam Görmek

Rüyada İmam Rüyada cemaata namaz kıldırdığını görse, bir şeye kefil olması ile tabir edilir.Bazan bu rüya korkuya, Bazen de kadr-i kıymetinin ve isminin yüceliğine, reis olacağına, emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münker vazifesini yapacağına delalet eder. Bazen de kapıcıya, ana – babaya veya üstad’a delalet eder.

Bir kimse imam olduğunu ve güzelce, abdestli olarak kıbleye dönüp, fazlalık ve noksanlık yapmadan cemaata namaz kıldırdığını görse, eğer valilik ve hükme ehil ise vali olur. Yahut insanların menfaatim icabettiren bir hususu arzu ediyorsa bu isteği husule gelir. Çok kere bu rüya, «kendisinden hayır uman bir kavme ortak ve bir cemaata kendisini kefil eder», şeklinde tabir edilir.Kıbleden başka tarafa namaz kıldığını gören kimse arkadaşlarına hiyanet ve bir bid’at ihdas eder.

Bazen de mahzurlu ve yasak bir işi işler. Zaten halk da o kimseden böyle bir mahzurlu ve yasak işi yapmasını talep etmektedir.Bir kimse kendisini bir kavme imamettik ediyor görse o kimse vali olur ve orada adaletin icrasına muvaffak olur, eğer kıblesini doğrultmuş ve namazı da tamamlamış ise. Yahut bir kavme iyilikle emreder, kötülükten de nehyeder.Bilmediği bir yerde tanımadığı bir cemaata imamlık yaptığını ve namazda da hangi sureyi okuduğunu bilmese iyi bir ölümle öleceğinin yaklaşması ile tabir edilir.

Bir kadın kendisini erkeklere imam olduğunu görse vefat eder. Çünkü kadının erkeklere imamlığı caiz değildir. Ancak kadın, imamın önüne, öldükten sonra namazı kılınmak üzere geçer ve üzerine namaz kılınır.Yine bir kimse Arabın gayri birisini imam olmuş ve namazı layıkiyle kılamıyor ve kıraati güzel yapamıyor görse, tabir yine aynıdır.Bir kimse, kendisi ayakta ve cemaat oturduğu yerde bir kavme imam olduğunu görse, o kimsenin cemaat hakkına riayet ettiği ve cemaatın onun hakkına riayet etmediği ile tabir edilir.

Yahut o kimsenin bu rüyası hasta olan birtakım kimseleri himayesine almasına delalet eder.Kendisi oturduğu yerde, cemaatın bir kısmı ayakta bir kısmı da oturduğu halde onlara imamlık yaptığını gören kimse kendisine verilen vazifeyi hakkiyle yerine getirir.Eğer bir kavme kıyam ve kuud ile namaz kıldırdığını görse, fakir ve zenginlerin işlerine yardımcı olur.Hem kendisi hem de cemaat oturduğu halde imamlık yaptığını görse, onların hepsi suya gark olunmak, yahut elbiseleri çalınmak ve fakirlik gibi şeyler sebebiyle mihnet ve şiddete müptela olurlar.Kadınlara namaz kıldırdığını gören kimse, zayıf bir kavmin işlerini görmekle memur edilir.

Yan yatarak yahut yüzükoyun yatarak, üzerinde beyaz elbise olduğu halde insanlara imamlık yaptığını ve hangi mahalde olduğunu bilmediğini, namazda da okumadığını ve tekbir de almadığını görse c kimse vefat eder ve insanlar O’nun namazmı kılarlar.Vali, kendisinin nas’a imam olduğunu görse vazifesinden azledilir ve elinden malı çıkar.Bir kimse kendisini erkek ve kadmlara imam olmuş görse, buna ehil ise nas arasında hüküm ve kazaya nail, eğer ehil değilse insanların arasını ıslaha vesile olur.

Eğer bir kimse nas ile namazını tamamladığını görse valiliği sona erer. Ve kemal üzerinde bulunur. Namazının kesildiğini görenin valiliği de inkıtaya uğrar, hüküm ve sözünün tesiri kalmaz.Kendisi tek olarak, cemaat da tek tek olarak namaz kıldığını görmek, o kavmin asi ve zorba ve sapık mezhebe mensup olduklarına delalet eder.

Eğer kendisini nafile namaz kılıyor görse, o kimse bir taahhüt altına girer ve bundan da zarar görmez.Rüyada kendisinin bir kavim tarafından imam yapıldığım görmesi eline miras geçeceğine delalettir.Rüyada kendisini insanlara imam olmuş, halbuki Kur’an okumaya da muktedir değil görse, o kimse arzu ettiği şeyi bulmaya muvaffak olamaz.Bir kimse kendisini bir çatıda cemaata namaz kıldırıyor görse o kimse bir kavme iyilik eder ve verdiği borç para yahut sadakasından dolayı insanlar arasında güzel sözlerle anılır ve şöhret sahibi olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.