Rüyada İğneci Görmek

Rüyada İğneci Rüyada iğneciyi görmek, senet ve vesika yazan kimseye delalet eder. Bazıları da, iğneci bir kimsenin evini ve iş hususunda kendisini gözetleyicisi ve yaptığı işin ücretini kendisinden alan bir kimsedir.İğneci, sultan, alim, hakim, doktor ve insanların üzerine lazım gelen şeyleri yazan kimseler gibi halkı tahakkümleri altında bulunduran kimselere delalet eder.

İğnecinin kendisinden kan aldığını gören kimse bir kan veya ci-hadla mazlum ise öldürülür.Boynundan demir ile kan akıtıldığını gören kimse hasta ise doktor elinden şifa bulur. Eğer borcu dolayısiyle kendisinden bir mal talep ediliyorsa, hakim huzurunda onu öder.

Nikahlanmayı arzu ediyorsa, bir kadınla evlenir ve nikah katibi onun üzerine nafaka vesaire için bir vesika yazar ve kendisinden çıkan kan miktarınca nafaka verir. Bunlar da olmazsa kumaş v.s. gibi şeyler alır, satar. Yahut borçla bir şeyi alır veya bir borç muamelesinde bulunur ve onun üzerine bazı şartlar yazılır.İğneciyi görmek, üzüntü, keder ve hastalığın gitmesine delalet eder. Bazen de bu rüya, kefalet ve zimmete, ticaretten sonra zarar ve ziyana delalet eder.Rüyada anasından veya ev balkından birisinden kan aldığını gören kimsenin, bazan sebepleri güçleşir ve kan aldığı kimselere asi olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.