Rüyada Hüdhüd Görmek

Rüyada Hüdhüd İsminden dolayı bunu görmek, sağlam bir binayı gürültü ile yıkmaya delâlet eder.Bazan hüdhüdü görmek meliklerin yakını olan sadakatli bir sefire veya casusa yahut cevval ve çok nizacı bir kimseye delâlet eder.Bazan hüdhüdü görmek, sıkıntı ve azaptan kurtulmaya, bazan da Allah (C.C.) ve onun emrettiği dini emirler ve namaz gibi şeyleri bilmeye delâlet eder.Susuz kalan bir kimse rüyada hüdhüdü görse, su bulur. Hüdhüd görmek — pis koktuğundan dolayı — kötülüğüyle anılan bir âlime de delâlet eder.

Rüyada hüdhüdü gören kimse, şeref ve mala nail olur. Hüdhüdün etini yiyen kimseye halifeden hayır gelir.Bazı tâbirciler, rüyada hüdhüd kuşunu gören “‘kimseye bir misafir gelir, dediler. Bazıları ise, hüdhüd sultanın haber işlerini yürüten, hadise ve günlük vakaları sultana bildiren bir kimsedir, dediler.Bazan da hüdhüdü görmek, korku içinde bulunan kimse için emniyete delâlet eder.

Melikin mülkünü artıracak şeylerde melikin müsteşarıdır, dediler.Hüdhüd, işlerinde becerikli kâtibi bulunan kimsedir.Bir kimse rüyada bir hüdhüde rastladığını veya hüdhüdün kendi yanında durduğunu görse, uzak bir şehirden o kimseye gelecek bir habere delâlet eder.

‘Bazı tâbirciler, rüyada bir hüdhüde rastladığını veya ona malik olduğunu gören kimse, sultandan veya zekî, faziletli sözü geçerli ve dinsiz bir kâtipten yardım görür, dediler.Rüyada hüdhüdü kestiğini veya hüdhüdü herhangi bir şekilde kahrettiğini gören kimse, yukarıda vasıfları anlatılan bir kimseye galip gelir.Rüyada dişi bir hüdhüde rastladığını gören kimse, bakire bir cariyenin bakireliğini izale eder.Rüyada hüdhüdün et veya kanadına kavuştuğunu gören kimseye, mezkûr tâbirde geçen kuşun durumu gibi olan bir adam tarafından mal ve hayır gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.