Rüyada Horoz tabiri Görmek

Rüyada Horoz tabiri Rüyada görülen horoz, evin sahibi ve erkeğidir. Nitekim rüyada görülen tavuk evin kadınıdır. Horozun kölesidir. Bundan dolayı bir kimseye rüyada bir horoz pilici verilse o kimsenin köle bir çocuğu doğar.Bazı tâbirciler, horoz, köle neslinden harpçı bir kimsedir, bazıları da, yaramaz tabiatlı bir kimsedir ki, bazan güzel söz söyler, bazan da çirkin söz ve menfaatsız olarak bağırır, demişlerdir. Bazı tâbirciler ise, horoz, sevimli bir erkek çocuktur, dediler.Bir kimsenin rüyada aldığı horoz, onunla bir adamın arasını bulmaya delâlet eder.

Horoz kestiğini gören kimse müezzinin davetine icabet etmez.Rüyada horoz gören kimsenin, hikmet sahibi bir kimse veya âlimlerin yanlarma gidip gelmekle onlardan çok menfaat görmesine delâlet eder, denilmiştir.Kendisinin horoz olduğunu gören yakında vefat eder.Bir horozun gagasıyle kendisini bir veya iki kere vurduğunu gören kimseyi arab olmayan birisi öldürür.Eğer görülen horoz çatal ibikli beyaz olursa, o kimse müezzin olur.Bazı tâbirciler bir kimse kendisinin horoz olduğunu görse köle veya vakitleri bilen bir müezin olur, dediler.Horoz, müezzine, yahut hatibe yahut güzel okuyan kimseye delâlet eder.

Bazan da horoz kendisi yapmadığı halde iyilikle emreden bir kimseye delâlet eder. Çünkü horoz namaz vakitlerini hatırlatır ve kendisi namaz kılmaz.Bazan da horoz, çok evlenen adama yahut çok bağıran simsara yahut bekçiye delâlet eder.Bazı kere horoz, muhtaç olduğu şeyi nefsi için tercih eden cömert bir erkeğe yahut bulduğuyla kanaat eden ve nasibi az, sıkıntısı çok olan kimseye delâlet eder.Rüyada, evine bir horozun girip evde olan arpaları topladığını görse, müezzinin bir şeyini çalmasına delâlet eder.

Küçük horozlar, küçük kölelere yahut çocuklara, yahut köle ya da evlâtlara delâlet eder.Dişi yavrular, cariye yahut kölelere, yahut hizmetçilere delâlet eder.Kuş topluluğu, esarete ve bir yerden sürüp gidermeğe ve kölelerden gelecek mala delâlet eder.Bir kimse rüyada bir horoza malik olduğunu görse, o kimsenin erkek bir çocuğu olur, yahut bir köle veya bir ev satın alır, yahut bir kaybı geri gelir veya kaybından haber gelir. Yahut horozon delâlet ettiği kimse hatip, müezzin, simsar, teşrifatçı, veya bekçi olur.

Horozdan irkildiğini veya horozun gagaladığını gören kimse sayılan kimselerden bir şiddet görür.Bir kimse rüyada kırmızı bir horoza rastgeldiğini görse, kaçak bir köleden istifade eder.Bir horoz ile mücadele ettiğini gören kimse, arab olmayan bir kimseyle münakaşa eder.Horozdan kendisine istenmeyen bir şey isabet etmişse, c – kimseden de kendisine horozdan isabet eden şeyin miktarınca kötü gördüğü bir şey isabet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.