Rüyada Hilal Görmek

Rüyada Hilal Rüyada görülen hilâl, eğer bulunduğu yerde doğmuş ise, onu gören kimse için erkek ve iyi bir çocuğa veya ona yöneltilecek bir memuriyete yahut ticaretinde göreceği kâr ve faydaya delâlet eder. Bir kimse rüyada bir yerde toplanmış bir takım hilâlleri görse,«Sana yeni doğan ayları sorarlar…» (Sûre-i Bakara, âyet 189.) mealindeki âyet gereğince o kimsenin hac vazifesini yapacağına delâlet eder.

Rüyada hilâli kırmızı gören kimsenin hanımı, henüz hilkati tamamlanmayan çocuğunu düşürmesine delâlet eder.Rüyada hilâlin yere düşmesi, doğacak bir çocuğa delâlet eder.Rüyada hilâle birtakım insanların baktığı halde göremediklerini yalnız kendisinin sürdüğünü gören kimse, ölür. Bazan o kimse, her türlü kötü ve çirkin harekette bulunur.Bir kimse rüyada ayı zaman ve vaktinin dışında hilâl şeklinde görse, kendisinde ferahlık ve sevinçlik bulunan bir habere, kayıp bir kimsenin gelmesine veya mal elde etmeye delâlet eder.

Çünkü Hilâl’in ( doğmasıyla icarlar yenilenir ve borçlar ödenir.Hilâlin, doğu, kuzey veya kıble gibi başka yerden doğması kötü şeylere; çabucak kaybolursa bu kötülüklerin sona ermesine delâlet eder.Hilâli görmek düşmana galip gelmeye, bazı tâbirciler de, vadeli şeylerin zamanının geldiğine delâlet eder, dediler.Hilâli görmek, melike, emire, kumandana, yeni doğmuş çocuğa ve aniden yapılacak hayra delâlet eder.Hilâli görmek, intikam ve öc almak isteyen kimseye delâlet eder.

Bahusus hilâlin çıkmasıyla beraber karanlık, kanlı yağmur veya yağmursuz akan birtakım oluklar da olursa.Hilâli görmek kayıp birisinin gelmesine, müezzinin minareye, hatibin minbere çıkmasına ve kıymetli bir isteğe delâlet eder.Bazan da hilâli görmek müddetlerin sona ermesine, alacaklının alacağını istemesine, borçlunun da borcunu vermek için alacaklıyı aramasma delâlet eder.Bazan da hilâli görmek, hac aylarında veya günlerinde gören kimse için, hacca gitmeğe delâlet eder.

şayet «Lebbeyk» demek baş tıraş etmek veya ihrama girmek gibi halleri de görürse.Bir kimse hilâli karanlık veya bakırdan yapümış, yahut yılan ve akrep şeklinde görse, bu rüyada hayır yoktur.Rüyada hilâli ilk gecesinde gören kimsenin hanımı, hamile kalır. Eğer hanımı hamile ise, erkek bir çocuk doğurur. Hilâl küçük çocuğa da delâlet eder.Bazan da hilâli görmek, asinin tevbe etmesine, kâfirin Müslüman olmasına hapisten çıkmak ve hastalık gibi sıkıntılardan kurtulmağa delâlet eder. Hilâli başlangıcında görmek, sonunda görmekten hayırlıdır.Bir kimse rüyada hilâlin doğduğunu sonra kaybolduğunu görse o kimsenin arzu ve istediği tamamlanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.