Rüyada Hırsız tabiri Görmek

Rüyada Hırsız tabiri Rüyada hırsız görmek, hastalık ve derttir. Eğer gördüğü hırsız siyah olursa; hastalık, sevdadır, kızıl olursa, hastalık kandadır, sarı olursa safradır; beyaz olursa, balgamdır.Bir kimse hırsızın bir şey yüklendiğini görse, hastalık o hırsızın aldığı şeyin cevherine nisbet edilir. Eğer hırsız bir şey yüklenmezse o kimse bir hastalığa düşer. Ve ondan çabucak kurtulur.

Eğer hırsıza yapışşa, o kimse o hastanm ilâcını bilir, ve onu kullanır.Hırsızın bir şey çaldığını görse, katil bir insanı görmeye delâlet eder.Hırsız Azrail (A.S.)’e, misafirin gelmesine ve nikâh yapmak isteyen bir kimsenin gelmesine delâlet eder.Evinde hasta bulunan bir kimse bir hırsızın kendi evine girdiğini ve bir şey aldığını görse, o hastanın öleceğine delâlet eder.Bir kimse hırsızın bir eve girdiğini ve oradan bir şey almadığını görse, o evde bulunan hastanın hastalığmdan kurtulmasına delâlet eder.

Rüyada bir hırsızı öldürdüğünü göreh kimse hastalıktan kurtulur. İçinde bekâr bir kız bulunan bir. eve hırsız girse, o kız için bir dünür çıkacağına delâlet eder.Hırsız, hilekâr bir kimse ile tâbir edilir.Hırsız, zina yapan bir kimse ile de tâbir edilir. Çünkü hırsız zina yapan gibi gizlenir.Hırsız, tavuk ve güvercin avlayan bir kimsedir.Hırsız gıybet eden, kötüleyen ve kendisinde bulunmayan şeyi isteyen bir kimsedir.”Bazan da hırsız yırtıcı ve yabani hayvana, ydana, şeytana ve nefse de delâlet eder.Tahsil yapan bir insan kendisinin hırsız olduğunu görse, iyi bir ilim öğrenir.Bazan da hırsız zina etmeye, şunun bunun ağzından söz çalmaya delâlet eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.