Rüyada Hava tabiri Görmek

Rüyada Hava tabiri Rüyada yerle gök arasında ayakta bulunduğunu gören kimse, sultan tarafından, şeref ve kuvvete nail olur. Ancak o kimsenin bu hali devam etmez.Eğer bu rüyayı gören kimse yalancı ve kibirli ise onun rüyası bâtıldır.Rüyada, havada yukarı çıkmaksızın enine yürüdüğünü gören kimse ehilse büyük bir şerefe ve helâl mala nail olur.Eğer buna ehil olmayıp fakat kendisinin de bir arzusu ve isteği varsa, yolculuk eder.

Rüyada yerle gök arasında bulunduğunu gören kimsenin, kalben meşgul olmasına ve ne yapacağını bilmemesine delâlet eder.Rüyada havadan düştüğünü gören kimse, rütbe, makam ve şöhretinden düşer. Eğer o kimsenin rütbe, makam ve şöhreti yoksa, ümit ettiği şeyden ümidini keser ve ondan mahrum olur.Bazı tâbirciler, üzüntü ve kederli olan bir kimse, rüyada havadan düşse Allah (C.C.) onu üzüntü ve kederden kurtarır.Havayı, safi ve berrak görmek, yolculuk arzusunda bulunan ve san’atı hava ve güneş’e muhtaç olan kimse için hayra delâlet eder.Hava, nefsin arzu ve isteği ile de tâbir edilir. Bundan dolayı, rüyada nefsinin arzu ve isteklerine uymadığım gören kimse, Cennet ehlinden olur.

Rüyada nefsin arzu ve isteğine uyduğunu görse: «hevâ ve hevesine uymuş işinde haddi aşmış kimselere boyun eğme ( Sûre-i Kehf, âyet 28.) mealindeki âyet gereğince o kimsenin din işlerinde haddi tecavüz ve sapıklıkta olmasma delâlet eder.Rüyada yerle gök arasında ayakta olduğu halde şifahen konuştuğunu gören kimse,- Allah (C.C.) tarafından hayır, şeref ve nimete delâlet eder.Rüyada havada oturduğunu gören kimsenin din ve işlerinde batıl yolda ve kibirli olduğuna, delâlet eder.Rüyada havada ev yaptığını veya çadır kurduğunu yahut bir hay-.vana bindiğini veya bunlara benzer şeyler yaptığını gören kimse, hasta ise veya yanında bir hasta varsa onun ölümüne delâlet eder.

Bu rüyayı sultan, emir yahut hakim görse, işlerinden azledilirler ya da ölmekle saltanatları ellerinden gider.Bu rüyayı denizde bulunan bir kimse görse, onun bulunduğu gemi batar veya düşmanı onu esir eder, ya da helak olur.Bazan da bu rüya, rüya sahibinin bilmeyerek yaptığı fasid ve sünnet-i seniyyeye muhalif amel’e delâlet eder. Çünkü onun yaptığı bina ve kurduğu çadır, bir temel üstüne değildir.Rüyada havada uçmak deniz veya karada yolculuk yapmağa delâlet eder. Eğer havada kanatla uçarsa, rüya sahibi için en kuvvetli ve çok açık olan şeye delâlet eder.

Bazan da onun kanadı kendisiyle hareket edeceği mal ve sermayeye veya himayesine sığınarak sayesinde yolculuk yapacağı sultana veya gemisi için güzel yelkene yahut karada bazı şehirlerin muhafazasına memur edilerek kendisine verilecek sancaklara delâlet eder.Rüyada kanatsız olarak havada yüzmek, bazan rüya sahibinin kara ve denizde yolculuk zamanının dışında, cihad ve savaşta veya sırf esir ve sevapla ilgili işler yapmak ya da uzak bir yere yolculuk yapmak gibi gireceği hususunda vaki olacak değişmeğe delâlet eder.

Bir kimse yalnız olarak havayı gökyüzü görünmeyecek derecede, karanlık görse, âmiri ile arası açılır. Âmiri yoksa gözleri kör olur. Bu durumu bütün insanlar görseler, yardım ve imdad da isteseler karanlık miktarı zulmete düşerler. Bu zulmet, fitne, keder, kıtlık ve sıkıntı gibi şeylerdir. Havanın kararmasının tâbiri de böyledir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.