Rüyada Hatip Görmek

Rüyada Hatip Rüyada hatip, temizliğe, tevazu etmeye, günahlardan tevbeye, ağlamaya, adın yüceliğine, uzun ömre, mü’minlerin emirine ulaşmağa delâlet eder.Hatip görmek, iyilikle emredip kötülükten nehyetmeye delâlet eder. Yine hatip görmek, ferahlığa ve hac mevsiminde toplanmaya delâlet eder.Kocası olmayan bir kadın rüyada hatip görse, hatip olan birisiyle evlenir;Bekâr oları bir erkek rüyada hatip görse, evlenmek için gayret sarf eder.

Kendisinin hatip olduğunu gören kimse, bir memuriyete lâyıksa haline uygun bir memuriyete tayin edilir.Eğer rüyada hitabetin şartlarını yerine getirmeye çalışsa, tayin edildiği hizmette yardım görür.Siyah elbise yerine beyaz elbise giyse, o kimsenin kıymeti yüce ve rızkı çok olur. Siyah elbise giyse fakat hutbe okumasa, yahut rüyada otursa o kimse arkadaşları üzerine yükselir, yahut rüsvay olacağı bir âfete düşer.Hac mevsiminde hutbe okuduğunu görse ve buna da ehil değilse yahut ailesinden buna ehil bir kimse de olmasa, rüya sahibinin adaşı yahut halktan kendisine benzeyen kimse hakkmda tâbir edilir.

Yahut rüyayı gören bazı belâya düşer. Yahut ismi iyi olarak yayılır.Hutbeyi güzel okuduğunu ve lâyıkı veçhile insanlara namaz kıldırdığını ve tamamladığını, halk da hutbesini güzelce dinlediklerini görse, itaat edilir bir vali olur ve halk kendisine itaat eder. Namazı tamamlamadığını görse, memuriyetinden azledilir.Müslüman olmayan kimse hutbe okuduğunu görse, Müslüman olur. Yahut çûk yakında ölür.

Bir kadın hutbe okuduğunu vaaz ve nasihat ile halkı ikaz ettiğini görse, kudret ve kuvvete nail olur. Hutbede vaaz ve nasihat edici sözden başka şeyler konuşsa, o kadın rezil olur ve kadınların çirkin olan halleriyle şöhretlenir.Rüyada hutbesini tamamlayamadığını gören valinin, devlet ve saltanatı gider.Minberde hutbe okuduğunu gören kadın, salih bir kimse ile evlenir.Cuma günü hatib gibi hutbe okuduğunu gören kadın, kocası tarafından boşanır ve ondan zina olarak bir çocuk dünyaya getirir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.