Rüyada Hastalık tabiri Görmek

Rüyada Hastalık tabiri Rüyada hissedilen hastalık «Kalplerinde bir maraz vardır onların.» (SûlM-i Bakara, âyet 10.) mealindeki âyet gereğince nifak’a delâlet eder.Bir kimse rüyada kendisinin hasta olduğunu görse, o sene içinde o kimsenin vücudu sıhhatli ve dini noksan olur.Savaşan birisi rüyada kendisinin hasta olduğunu görse, yaralanır.Bir kimse rüyada hanımının hasta olduğunu görse, o kimsenin hanımının vücudunun sıhhatte ve dininin noksan olmasına delâlet eder.Bir hasta rüyada kendisinin yağ içinde yuvarlandığım veya bir domuza, deveye veya öküze bindiğini görse, o hastanın öleceğinden korkulur.Ateşli hastalıklar sultan tarafından gelecek üzüntüye, kuruma (vücutta meydana gelen susuzluk) hastalığı, gücünün yetmiyeceği nafakaya, muhtelif hastalıklar, azaba ve farzlarda tembellik etmeye delâlet eder

.Hasta olan çocuğun şifa bulması, onun ölümüdür.Bir kimse rüyada bir şehir halkının hepsinin hasta olduklarını ve ihtiyaçları için çalışacak kimselerin bulunmadığını görse, o şehir muhasara edilir.Bazı tâbirciler, rüyada hasta olduğunu gören kimse, düşmanını kahreder. Güzel bir şekilde yaşar ve büyük bir mala erişir, ömrü uzun ve sevince nail olur, dediler.Sıkmtı içerisinde olan bir kimse hasta olduğunu görse, sıkıntıdan kurtarır.

Diğer kimseler için işsizliğe, zenginler için de ihtiyaca delâlet eder. Çünkü her hasta, muhtaçtır.Yolculuk halinde bulunan hasta kimse, ihtiyaçlı ve şehvetli olduğunu görse, arzu ettiği şey güçleşir. Çünkü doktorlar tarafından hastaların istek ve arzularına müsaade edilmemektedir.Bir kimse rüyada tanıdığı bir kimsenin hasta olduğunu görse, o kimse hastalanır. Tanımadığı bir kimsenin hasta olduğunu görse, rüyayı gören hastalanır ve nifakla mal elde eder.Hastalık, tevbe, dua, niyaz ve aşk hastalığıdır. Hastalık aşk, aşk ise hastalıktır.Bazı tâbirciler, hasta olduğunu gören kimse, sıhhat bulur.

Bir kimse rüyada iki oğlunun da hasta olduğunu görse, o kimsenin gözleri ağarır.Başka birisiyle düşmanlığı olan bir kimse kendisinin hasta olduğunu görse, düşmanı kendisine galip gelir.Rüyada babasının hasta olduğunu gören kimsenin, başı ağarır. Çünkü baş, baba mevkiindedir.Bir kimsenin rüyada hasta olduğunu görmesi, o şahsın bâtıl ve bozuk şeylerle çok uğraştığına delâlet eder.

Bazı tâbirciler, rüyada hastalığmm uzadığını ve günahlardan temizlenmiş bir hasta olduğunu gören kimse, ölür ve güzel bir halle Allah (C.C.)’a kavuşur, dediler.Bazı tâbirciler, hastalık o hastalığın derecesine göre rüya sahibine isabet edecek üzüntü ve kederdir, dediler.Bazı tâbirciler de, o kimse bir şeyden korkar ve o sene içinde arzusunun meydana gelmesini ümid ve arzu eder, dediler.Bir kimse sultanın hastalığını görse, dininin bozulduğuna delâlet eder, eğer böyle olmazsa, o sene içerisinde ölür.

Melikin hastalığı himmetinin zayıflığına veya mağlûp olmasma delildir.Kadının hastalığı kocasından boş olmasıdır. Nitekim erkeğin hastalığı çocuğu olmaması için meniyi dışarıya bırakmasına delâlet ettiği gibi.Âlimlerin hastalığı dince zayıflıktır, öğretmen ve muallimin hastalığı çocukların ondan ayrılmasıdır.Küçük çocuğun hastalığı üzüntüye ve ebeveyni için de keder ve sıkıntıya delâlet eder.Ölmesi arzu edilen kimsenin hastalığı üzüntü ve kederden kurtulmaktır.

Hayvanın hastalanması çocuk ve köle gibi hayvana delâlet eden şeylerle faydalanılmamasına delâlet eder.Halkta görülen salgın hastalık, kıtlık, pahalılık ve geçimlerin durgunluğuna, bazan da doktor ve kefen satıcıların faydalanmalarına delâlet eder.Birisine rüyada bir adamın hastalığından şikâyet edilmesi o kimseye o adam tarafından yönelecek üzüntü ve sıkıntıya delâlet eder. Ancak şikâyet edecek adam eğer o kimsenin uyanıkken düşmanı ise, bu halde o kimsede ferahlık, rahatlık ve sevinç meydana gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.