Rüyada Hapishane tabiri Görmek

Rüyada Hapishane tabiri Rüyada görülen hapishane dinî hapishane olursa rüya sahibinin borçla mahkûm edilmesine, eğer siyasî olursa, kötülük veya nifak sebebiyle meydana gelecek üzüntü, keder ve şiddete, meçhul hapishane dünyaya delâlet eder.Hapishane şiddetli ve meşakkatli hanıma, şiddet ve meşakkate sebep olan şeylere sükût etmeye ve mânâsız söz söylemekten dilini menetmeye, düşman tarafından meydana gelecek hileye delâlet eder.

Hapishane itham edilmeye, büyük adamlara yaklaşmaya, kabre, borca, hastalık veya azminde meydana gelen kusur ve tembellik sebebiyle yolculuğu terkederek oturmaya, fakirlik ve rahatsızlığa delâlet eder.Rüyada hapishaneye girmek uzun ömre ve dostlarla bir araya gelmeye delâlet eder.Hapishane üzüntü ve kederdir. Rüyada hapishaneyi tercih eden kimse günahtan mahfuz olur.Hapishaneden çıktığını gören kimse hastalıktan kurtulur.

Hapis olan bir kimse rüyac a hapishanenin kapılarının açılmış olduğunu görse hapislikten kurtulur.Rüyada, hapishane içerisine ışık giren bir pencere görse veya hapishanenin tavanmm gitmiş ve yıldızların meydana’çıkmış olduğunu görse, yine o kimsenin mpsten k ırtulnusma delâlet eder.Rüyada hapishane gr’rmek misafir için afiyet, hasta için ölümdür.Rüyada sultana mahsus olan zindanda bulunduğunu gören kimseye kötü bir şey isabet eder. Veya o kimse bir üzüntü ve keder içinde bulunur. Üzüntü ve kederden kurtulması sultan tarafından ümit edilir.Sultana mahsus olan hapishaneden çıktığını gören kimse, misafir ise onun uyanık hareket etmeyip, gaflette bulunduğuna, eğer hasta ise hastalığmm uzamasına delâlet eder.

Bazı tâbirciler bir kimse rüyada zindanda olduğunu görse Yusuf Aleyhisselâmm kıssasına binaen o kimsenin dualarının makbul olmasma üzüntü ve kederden kurtulmasına delâlet eder.Bir kimse rüyada yeri şekil ve hey’eti meçhul bir hapishane olduğunu ve oradan çıkmadığını görse o hapishane onun kabridir.Bir kimse rüyada kendisinin meçhul bir zindandan veya dar bir evden geniş bir yere çıktığını görse, eğer rüya sahibi hasta ise veya bir sıkıntı içinde bulunuyorsa onun hastalıktan kurtulmasına ve sıkıntıdan rahata kavuşmasına delâlet eder.

Bir kimse rüyada evi içerisinde prangaya vurulduğunu görse, o kimse hayra erişir ve hayırlı olan şeyleri çoluk çocuğunda görür.Rüyada bilmediği bir evde hapsolunduğunu gören kimse o evden bir kadınla evlenir ve ondan eline mal ve evlâd geçerek istifade eder.Kendisini prangaya vurulduğunu ve sıkıntı içerisinde bulunduğunu gören kimse korktuğundan ve kaçındığı şeylerden kurtulur.

Rüyada bir hapishane yaptığını gören kimse hak ve doğru yolu gösteren bir zatla karşılaşır ki, onun mahalle ve şehir halkı o zata uymaları sebebiyle nefsanî arzularını terkederek doğru yola dönerler.Hapishane hamama da delâlet eder.Bazan hapishane kişiyi tasarruf ve hareketten meneden hastalığa, gururlanmaya, batıl ve beyhude şeylere itimat edip aldanmaya, bazan da cehenneme delâlet eder. Çünkü cehennem günahkâr ve kâfirlerin zindanıdır.Bir kimse rüyada bir ölünün zindanda olduğunu görse, o ölü kâfir ise onun cehennemde olduğuna, Müslüman ise günahı ve üzerinde ödenmemiş kul hakkı ve borcu olması sebebiyle cehennemde hapis bulunduğuna delâlet eder.

Hayatta olan bir kimse rüyada kendisinin hapishanede olduğunu görse, o kimse karada veya denizde yolculuk yapmak arzusunda ise yağmur veya rüzgâr yahut düşman ya da bir korkudan dolayı yahut sultan tarafından verilecek bir emre binaen kendisini yolculuğundan menedecek bir maniin çıkmasına delâlet eder. Eğer yolculuk yapmak arzusunda değil ise kilise, küfür ve bid’at evi veya meyhane ve umumhane gibi bir yere girer. Ve orada Allah (C.C.)’a isyan eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.