Rüyada Han Görmek

Rüyada Han Ticaret için yapılmış hanı rüyada görmek, mut’a nikâhına delâlet eder. Bazan da ev veya hayvana, binek yahut yer ve elbiseden icar olunan şeylere delâlet eder.Hasta kimse yolcuların kaldıkları hanlara indiğini görse, ölür.Bazan da, yol üzerindeki ham gören kimsenin üzüntü ve kederi gider. İkinci bir hanım veya cariye ile bir yerde yaşar yahut binilecek, çalışma ve kazancmda kendisine yardımcı olacak bir hayvan alır. Rüyayı gören, evli ise, sanatında kendisine yardım edecek bir çocuğu olur ve rahata kavuşur. Rüyayı gören isyankâr ise tevbe eder.

Yahut sapıklıkta ise hidayete erer, imânı kâmil olur.Han’a otel de denilir. Bundan dolayı kişinin oteli, onun vücudundan, isminden, şerefinden, hamam ve fırınından kendi evinin delâlet ettiği şeye delâlet eder. Tâbirde, kendi evinde ceryan eden şey otelinde dahi caridir.Meçhul otel, yolculuğa delâlet eder. Çünkü oteller garip ve yolcuların evi gibidir.Bazan da otel, dünya evine delâlet eder. Çünkü dünya evi, yolculuk evidir. Birtakım kimseler ondan geçip gider ve birtakımı da gelip ona konar.Bazan da otel, sahrada bayram namazı kılınan namazgaha delâlet eder.

Çünkü otel, kendi evinden yolculuk eden ve vatanından başka bir şehre çıkıp giden kimsenin yeridir ki, o kimse yolculuk ve gurbete yönelen ve gitmeyi kasdeden kendi şehri namazgahına geçinceye değin kendini uğurlayan arkadaşları ile beraberdir.Bir kimse rüyada bir otelden çıkıp diğerine girdiğini ve oradan çıkıp bir hayvana bindiğini yahut hayvan ile otelin ortasından çıktığını görse, o kimse hasta ise yüklü olarak çıkar, eğer yolcu ise bulunduğu yerden başka bir yere hareket eder.Binekli olarak arkadaşmm, tanımadığı bir otele girdiğini veya oradan aynı şekilde çıktığını gören kimse, halk arasında görüş sahibi birisi olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.