Rüyada Hamam Görmek

Rüyada Hamam Rüyada hamam inşa etmek; iyi değildir. Buna mukabil hamamın harap olduğunu görmek; hayırdır. Hamam görmek; üzüntü, orada ılık suyla yıkanmak; ferah ve sevinçtir. Yıkanılan suyun çok sıcak olması, sıkıntıdır.Kirmani demiştir ki: Hamamda temizlenip, gusl ettiğini gören; korkularından kurtulur, tasası dağılır, feraha çıkar. Hastaysa, şifa bulur. Borçluysa, bunu eda eder.

Zenginse, malı azalır. Temizlenemezse, işi yarım kalır. Hamamda sıcak su içen, humma gibi ateşli bir hastalığa tutulur. Mahallesinde hamam olduğunu görmek; o civarda bulunan bir fahişeye işarettir.Cafer-i Sadık (R.A.) buyurmuştur ki: Hamam rüyası şunlarla tabir olunur: Zevce (kadın eş) ve kadın, üzüntü, borç, iş bozukluğu, sadık bir dost ve alacak. Bir rivayete göre, hamam görmek; hamamda hizmet eden kadın veya evin en büyük hanımı ile yorumlanır. Rüyasında hamamcı olduğunu gören, güzel bir kadınla evlenir. Aynı rüyayı kadın görürse, menfaat temin etmek ve işlerini düzeltmek için çalışır.Kirmani demiştir ki: Bir hamam inşa ettiğini görmek; evliliğe işaret eder.

Hamama girdiğini gören, oranın sıcaklığı nispetinde üzülür. Şayet rüya sahibi bu hamamda sıcak su ile yıkanmazsa karşılaşacağı dertten kurtulur, akıbeti hayırlı olur. Bir görüşe göre aynı rüya kadınlar yüzünden üzülmeğe delalet eder. Suyu soğuk bir hamam görmek; selamettir. Bazıları hamama girmeyi zindana girmekle tabir etmişlerdir.Hamamın bir yerden başka bir yere nakledildiğini görenin durumunda değişiklikler meydana gelir. Hamamın temiz bir yerden, pis bir yere taşındığını görenin; vaziyeti bozulur.

Hamamda yalnız kaldığnı gören, kadınlar yüzünden üzülür. Hamamda elbisesiyle duran; annesi, kız kardeşi veya bunlar gibi nikah düşmeyen bir kadın akrabası sebebiyle sıkıntıya düşer. Kadınlar hamamına giren; haram fiillerde bulunur. Hamamın kapısına kadar gelipte içeriye girmeyen, görüştüğü bir adamla kavga eder. Hamamda herhangi bir şeyini çaldıran, hükumetten biriyle davalaşır. Girdiği hamamın oturulamayacak derecede sıcak olduğunu gören, çok şiddetli bir derde düşer. Hamamdaki aşırı soğukluk ta aynı şekilde yorumlanır. Temiz, ılık ve sıcak suyu mevcut bir hamamda yıkanmayı istemek; iyidir. Her haliyle pis bir hamam görmekse bunun tersidir. Burada kadınların avret yerlerini açık görmek; dinde noksan ve günah işaretidir.

Ebu Said’ül Vaaz şöyle diyor: Hamam, devlet başkanının evini temsil eder. Oraya giren, Allah’ın yardımıyla, feraha çıkar. Hamamda gusl eden, tasasından kurtulur. Hamama girmeye mani olacak kötü bir şeyle karşılaşmak; iyi değildir. Engel teşkil eden bu nesne kötü değilse, rüya fena sayılmaz.Bazı tabirciler, hamamın kapısını, penceresini açmayı; üzüntünün azalmasıyla yorumlamışlardır. Hamamda ışık yakmak yahut ışık yandığını görmek; hayırlı değildir.Halka zulmeden bir idareciye delalet eder.Abdulgani’den Nablusi (R.A.) diyor ki: Hamamda çok sıcak suyla yıkanmak; sıkıntı ve hastalık habercisidir. Bir kavle göre sıcak su ile yıkanmak, hayırdır.

Gamdan kurtulmaktır. Hamamda içki alemi yapan, bir kadınla zina eder ve bu fiili halk tarafından duyulur. Bir hamam yaptıran; fuhuşla meşgul olup başkalarının sırlarını öğrenmeğe gayret eder ve kadınlara kötü gözle bakar. Ilık bir hamama giren, aile fertlerinden ve akrabalarından sevgi, saygı görür. Hamamın soğuk olması, bu tabirin aksidir. Çok sıcak bir hamamda bulunan; çirkin huylu akrabalarından bir fayda görmez. Hamamın en sıcak yerinde bulunan musluğu kapatmak istediği halde, buna muvaffak olamayanın karısı; başkasıyla münaebette bulunur. Rüya sahibi, buna mani olamaz. Kurnadan sıcak suların akıp gittiğini gören, karısıyla kavga eder.

Bir kısım tabirci hamamı dünya ni’metleriyle yorumlamışlardır. Buna göre, hamamın soğuk olduğunu görenin kazancı az olur. İstediğini elde edemez. Ilık bir hamam; işlerin açıklığına ticaretin bolluğuna işaret eder. Çok sıcak bir hamam; zengin fakat, itibarsız, tedbirsiz ve kötü şöhretli birini temsil eder.Başka bir görüşe göre, hamam; hastalık, üstüne dökülen sıcak su; sıkıntı ve korkudur. Hamamın soğukluğunda su içmek; ateşli hastalıktır. Soğuk suyla yıkanan, şifaya kavuşur.Hamamın cehennemi mahkemeyi, zevceyi, zina edilen yeri, zindanı ve denizi temsil ettiğini söyleyenler de vardır.

Buna göre, hamamcı; hazineyi, hakimi, kocayı, hademeyi, zindancıyı ve gemi kaptanını sembolize eder. Rüyanın şekline, rüya sahibinin durumuna göre, bu timsallerden biriyle tabir yapılır. Hamamda yıkandıktan sonra sırtına beyaz bir elbise, ayaklarına nalın giyen vefat eder. bir hastanın hamamda yıkandıktan sonra çıkması iyileşeceğine işarettir. Rüya sahibinin mahkemede davası varsa kazanır. Ancak, davası olan birinin mahkemede ayağının kayması, bayılması yahut orada kalması; mahkemeyi kaybedeceğine delalettir.

Hamama elbiseyle girmek, üzüntü, meşakkat ve hastalıktır. Hamama su yolundan veya pencereden giren, zina eden bir şahsın evine gider. Hamamda vahşi hayvanlar yahut haşeratla oturan böyle bir evde, günahkarlarla beraber olur. Hamamda yıkanıp tertemiz olan, ayrıca gusl abdesti alan; ilim sahibi olur ve bu vesileyle hidayete kavuşur. Bundan başka, borcu varsa öder yahut Cenab-ı Hakk’ın affına mazhar olur. Bekarsa, evlenir. Hamamda elbisesiyle yıkanan, bir fahişeye aşık olur dinden uzaklaşır ve borçlanır. Ölmüş birini, kirli elbiseler içinde aynı zamanda avret yeri açık bir halde, hamamın sıcak yerinde görmek; onun ahirette azap çekmekte olduğuna delalettir.

Buna mukabil bir mevtanın üzerinde güzel elbiseler ve kokularla hamamdan çıktığını görmek; onun Allah (C.C.) tarafından affedildiğine işaret eder.Hamamda, erkekleri ve kadınları bir arada görmek; mevcut durumda ihtilal gibi büyük bir değişikliğe delalettir. Böyle bir rüya bid’at ve kadın erkek arasında gayr-ı meşru münasebetlerin yayılması da dahil, birçok fenalığın habercisidir.

Hamam suyunun kana dönüştüğünü ve insanların bu kanı bedenlerine sürdüklerini görmek; zulum ve adaletsizlikle yorumlanır.Kimi tabirci, hamamı kiliseyle ifade etmişlerdir. Burayı evi olarak kabul ettiğini gören; günah işlemekte ve isyan etmekte ısrar eder.Hamamda şarkı söyleyen; münasebetsiz bir laf eder. Mukabilinde cevabını alır. Hamamın su hazinesi hırsız bir kadına işarettir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.