Rüyada Halife tabiri Görmek

Rüyada Halife tabiri Bir kimse rüyada lâyıkı veçhile bir halife görse, yahut kendisinin halife olduğunu görse, halinin güzelliğine ve sonunun hayr olacağına delâlet eder.Halife, din işlerinde ve Resulullah (S.A.V.)in şeriatının hükmünü icra eden kimsedir. Bundan dolayı halifede görülen noksanlık ve aşırdık yürüttüğü işine aittir.Halifeyi görmek, kötü şeyleri aşikâreye çıkarmaya ve yüksek dereceye delâlet eder.Rüyada halifeyi gören kimse bir şey ile vaad edilmişse o vaad yerine getirilir ve ümit ettiği şeye nail olur.Ehil olmadığı halde halka emrettiğini gören kimse emri altında bulunan kimselerin hallerinin bozukluğuna ve halktan ayrılarak zulmetmelerine delâlet eder.

Zulmeden valinin rüyada ölümü şehir halkının emniyette olmasına delâlet eder.Halife, hâkim, imam, vali ve .âlime göre, başkasına karşı yüksek tarafları bulunan herkese delâlet eder. Ana ve babaya da delâlet eder.Bazan da halife görmek, sünnete uymaya, din ve takvaya, halktan ayrılıp itikâf etmeye, sözde doğruluğa, nafile ibadete, zikir ve tev-beye günahtan tamamen ayrılarak iç temizliğine, kâfirin Müslüman olmasma iyilikle emredip kötülükten kaçındırmaya delâlet eder.Rüyada halifenin öldüğünü, yahut süs ve bezeğinin değiştiğini görmek, halifenin delâlet ettiği şeyde noksanlığına delâlet eder.

Kendisinin halife olduğunu gören kimse, mülke ehilse mülke nail olur, hüküm vermeye ehilse hâkim, yahut imam ve vali olur.Eğer ehil ve lâyık değilse hapis veya hasta olur yahut uzak bir yere yolculuk yapar. Kendi hakkına ya da Allah’ın (C.C.) hakkına muhalefet eder. Bazan da o kimse gençliğinde zayıf, ihtiyarlığında kuvvetli olur.Allah tarafından yeryüzünde halife olarak tayin edildiğini gören kimse valiliğe ehilse vali olur. Eğer ehil değilse, o yerde büyük bir fitne meydana çıkar ve kan dökenler helak olurlar.İlim ve takva sahibi olanlar bundan kurtulur.

Kendisinin halife veya imam olduğunu gören kimse izzet ve şerefe yahut ehilse hilâfet ve imamete nail olur. Halifeye döndüğünü görse, bu rüyada hayır yoktur. Ancak halifeliğe lâyıksa bu müstesnadır. Eğer lâyık değilse zillete ve alçaklığa düşer ve işleri dağılır, perişan olur. Hizmetinde bulunan kimse kendi üzerine faziletli olur ve kendisine erişen keder ve musibetten düşmanları sevinirler.Halifeyi öldürdüğünü gören kimse, büyük bir iş talep eder ve bunda da muvaffak olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.