Rüyada Hacer’ül esvedi istilam Görmek

Rüyada Hacer’ül esvedi istilam Hacerül-Esved’e el sürmek, halife ve padişaha biat etmek, yahut âdil bir imamın elinde tevbe etmeğe delâlettir. Bazan kendi çocuğunu veya hanımını ya da bir dostunu öpmesine, bazan da (hakim gibi) rütbe sahibi olan kimselere hürmet etmeye delâlet eder. Güya, Hacerüi-Esved’i messeden kimse Hicaz ehlinden bir imama uyar, denilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.