Rüyada Haccetmek Görmek

Rüyada Haccetmek Rüyada, şer’î ölçüler içerisinde haccett’ğini, Kâbe-i muazzamayı tavaf edip hac farizalarını yerine getirdiğini görmek, dininde güzellik ve istikamete, nail olacağı sevaba, korkudan emin olmaya, borcunu vermeye ve Müslümanlara vereceği emanetlere delâlet eder.Hac zamanmda hacca gitmek için yola çıktığını görse, çıkarıldığı işe tekrar tayin edilir. Eğer misafir ise selâmette olur. Eğer ticaretçi ise kazanç elde eder. Hasta ise şifa bulur. Borçlu ise borcunu öder.

Hac yapmamış ise hacca gider. Sapıklıkta ise Allah (C.C.) hidayete eriştirir. Hac yahut umre yapmış ise ömrü uzun ve işi makbul olur.Hacca çıkıp fakat kavuşamadığmı görse, bulunduğu memuriyetten çıkarılır. Tüccar ise ticarette zarar eder. Eğer yolcu ise yolu kesilir. Sıhhatta ise hasta olur.Hac farz olduğu halde haccetmeye niyeti olmadığını görse, Allah’ın nimetini ve üzerinde olan emaneti inkâr etmesine delâlet eder.

Rüyada hac, niyet ettiği bir şeyde tereddüde, borcu ödemeye, hayırlı işlere ebeveyn ve hoca gibi iyilik yapılması lâzım gelen kimselere iyilik etmeye çalışmaya veya hicret etmeye, âlim veya abid kimseyi ziyaret etmeye, işsiz ise bir işe gayret gösterip çalışmaya delâlet eder.Bazan hac, bekâr kimsenin evlenmesine delâlet eder.Melik için rüyada hac, düşmandan korunmaya, azgınları kastedip perişan etmeye ve kâfir memleketlerinden birini fethetmeye delâlet eder, Bazan da hac, gaza ve cihada delâlet eder.

Rüyada hac eden kimse talebe ise muradma kavuşur. Fakir ise zengin olur ve ihtiyacı gider. Hasta ise ölür. Günahkâr ise tövbe eder. Eğer evli ise hanımını boşar. Yahutta din veya dünyasınca menfaatla-nacağı bir kimse ile dost olur. Kâfir ise Müslüman olur.Bir kimse rüyada binekli olarak hacca gittiğini görse, zikrettiğimiz gibi bindiği hayvanın delâlet ettiği kimsenin yardımına kavuşur. Saf arap olmayan bir deveye binse, yine öyle bir adamla ilişki kurar. File bindiğini görse, melikin sohbetinde bulunduğu halde hacca gider.Yaya olarak hacca gittiğini gören kimse, kefaret vereceği bir yemin eder.

Bazan da bu rüya rızık ve ganimete delâlet eder.Hac yolculuğundan gelmek, şiddetten sonra halâsa, hastalıktan sıhhata ve evvelce bulunduğu hale dönmesine delâlet eder. Yiysceğini kendisi ile beraber getirdiğini görse, takvaya delâlet eder. Bazan da yiyeceğini getirmek, fakir için zenginliğe, borçlu için borcunu ödemeye delâlet eder.Hac fiillerinden bir şeyi işlemediği halde haccettiğini görse, bir ihtiyaçtan dolayı sultanı arar. Yalnız olarak hac yoluna çıktığını, insanların kendisine vedalaştıklarını görse, ölür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.