15. Yüzyılda Rize Kazasında Nüfus Durumu

25.11.2018
706
15. Yüzyılda Rize Kazasında Nüfus Durumu

Trabzon Sancak Beyi Kasım Bey ,buradan bazı aileleri sürgün olarak Rumeli’ne gönderirken, gönüllü olarak da Kırım’a göç edenler çoğunluktadır.

Bunlar ticaret amaçlı olarak kaza merkezinde oturan ve ipek yolunu kontrol eden topluluklardı.

Rum, Ermeni, Venedik ve Cenevizlilerden oluşan bu toplumun büyük bir kısmı siyasi ve askeri hakimiyet ellerinden çıkınca kendiliklerinden Rize’den ayrılmışlardır.

1-Rize Kazasının Merkez Nüfusu : 1486 yılı itibariyle şehrin nüfusu şöyledir.

Dini Gruplar Hane Dul Bekâr Kale Görevlisi Nefer Tahmini Nüfus Toplam Nüfus
Hıristiyan 195 30 13 1108 1219
Müslüman 31 111

1108 kişiden oluşan Hıristiyah nüfusun % 87.99′ u hane, % 10.83 ‘ ü dul ve % 1.17 ‘ si bekâr idi. 31 nefer kale görevlisinden 6 neferin Trabzon sancağının dışındaki sancaklardan geldiği belirtilirken geriye kalan 25 neferin nereden geldikleri konusunda bir bilgi verilmemektedir.

2-Rize Kazasının Toplam Nüfusu

Dini Gruplar Hane Dul Bekâr Nefer
Müslüman 79 1 31
Hıristiyan 5378 638 444
Toplam Nüfus 5457 638 445 31

1486 yılında kazaya bağlı 28 köy ile adı yazılmamış 1 köy ve 9 hisseli köyle birlikte toplam 38 köy bulunmaktaydı. Kesanos adıyla iki köy kaydedilmiştir. Bu köylere ait 92 hisse mevcuttu. Kazadaki 38 köy haricinde yerleşim birimi olarak 1 şehir ile 1 de kale bulunmaktaydı.

Böylece kazada iskân merkezi sayısı 40 olarak tesbit edilmektedir. Hıristiyan nüfusun % 89.74′ ü haneler, % 1.48′ i bekârlar, % 8.53 ‘ ü dullar ve % 0.23 ‘ ü de baştinelerden meydana gelmekteydi. Askeri görevli olan müsellemler ise 222 kişilik nüfusla % 0.74, yamaklar da 182 kişilik nüfusla % 0.60′ lık bir orana tekabül etmekteydi. Müslümanlar içinde yeni müslümanlarm oranı % 49.50 dir.

Askeri görevli olan müsellem ve yamakların tamamı yeni müslümanlardan olup bunlar toplam nüfus içinde % 3.15’ lik bir oran teşkil ediyordu. Kale görevlileri ise toplam müslüman nüfusun % 21.89 ‘unu oluşturuyordu. Kale görevlileri ile birlikte bütün askeri müslüman görevliler müslüman nüfusun % 25.04’ üne tekabül ediyordu.

1486 Tarihi İtibariyla Rize Kazasının Ayrıntılı Nüfus Durumu

Müslüman Hıristiyan
Hane 26 5289
Dul 638
Bekâr 415
Baştine 14
Zemin 1 2
Bennak Hane 2
Caba Hane
Muhafız Nefer 31
Yeni Müslüman Hane 46
Yeni Müslüman 1
Bennak
Yeni Müslüman 1
Müsellem Bekâr
Yeni Müslüman 1
Müsellem Hane
Müsellem Bekâr 2
Müsellem Hane 44
Hıristiyan /Yamak Hane 31
Hıristiyan/ Yamak Bekâr 27
Yeni Müslüman
Yamak/ Hane 2
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.