15. Yüzyılda Atina Kazasında Nüfus Durumu

25.11.2018
756
15. Yüzyılda Atina Kazasında Nüfus Durumu

1486 Tarihi İtibariyle Atina Kazasının Nüfus Durumu

Dini Gruplar Hane Dul Bekâr Nefer
Müslüman 59 3
Hıristiyan 2248 77 225
Toplam Nüfus 2307 77 228

1486 Tarihi İtibariyle Atina Kazasının Ayrıntılı Nüfus Durumu

Müslüman Hıristiyan
Hane 32 2140
Dul 77
Bekâr 215
Baştine 45
Zemin 2
Yeni Müslüman Hane 19
Yeni Müslüman Bekâr
Müsellem Hane 38
Müsellem Dul
Müsellem Bekâr
Müsellem Baştine
Müsellem Yeni Müslüman Hane 4
Yamak/ Hane 25
Bekâr Yamak 10
Yeni Müslüman Yamak/ Hane 2
Yeni Müslüman Bekâr Yamak 3

1486 Tarihi itibariyle Atina kazasında 4 hisseli köyle birlikte toplam 25 köy bulunmaktaydı. Bu köylere ait 48 hisse ve ayrıca kaza dahilinde 1 mezra bulunuyordu. Kazanın kişi olarak tahmini nüfusu 12.071 idi. Bunun 11.773 ‘ ü Hıristiyan, 298’ i ise müslümandı. Müslümanlar nüfusun % 2.46 ‘ sını oluşturmaktaydılar. Hıristiyan nüfusun % 93.56’sını haneler, % 1.91′ ini bekârlar,% 2.61′ ini dullar, ve % 1.91′ ini de baştineler teşkil ediyordu.

Hıristiyan nüfus içinde askeri görevli olan müsellemler 325 kişilik nüfusla % 2.76’ lık bir orana sahipti. 298 kişiden oluşan müslüman nüfusun % 95.63 ‘ ü hane, % 3.35 ‘i zemin hane ve % 1’ i de bekârdı. Yeni müslüman olanlar müslüman nüfusun % 42.95 ‘ini teşkil etmekteydiler. Müslüman nüfus içinde askeri görevlilerden olan müsellemler % 6.71 iken, yamaklarda % 4.36 oranında idi.

1486 ve 1515 tarihli Tahrir defterlerinde Hemsin kazasının köyleri ve nüfusu ile ilgili bilgiye raslanılmamaktadır. Ancak 1486 tarihli defterde Hemsin zaiminden bahsedilmesi, 1515 tarihli defterde de Hemsin Zaimi ve Seraskeri ve “Hemşin-i Bâlâ” adlı kalenin görevlilerinin zikredilmesi, bu tarihlerde Hemsin kazasının var olduğunu göstermektedir.

1486 Tarihi İtibariyle Atina Kazasının Kale, Şehir, Köy ve Mezra Sayısı ve Tahmini Nüfusu

Kale Sayısı
Şehir Sayısı
Köy Sayısı 25
Mezra Sayısı 1
Dini Gruplar Müslüman Hıristiyan
Nüfusları 298 11773
Artış ve Düşüş Oranı
Toplam Nüfus 12.071
Toplam Nüfusun Artış ve Düşüş Oranı
Dini Grupların Toplam Nüfus İçindeki Oranı
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.