15. Yüzyılda Atina Kazasında Nüfus Durumu

1486 Tarihi İtibariyle Atina Kazasının Nüfus Durumu

Dini GruplarHaneDulBekârNefer
Müslüman593
Hıristiyan224877225
Toplam Nüfus230777228

1486 Tarihi İtibariyle Atina Kazasının Ayrıntılı Nüfus Durumu

MüslümanHıristiyan
Hane322140
Dul77
Bekâr215
Baştine45
Zemin2
Yeni Müslüman Hane19
Yeni Müslüman Bekâr
Müsellem Hane38
Müsellem Dul
Müsellem Bekâr
Müsellem Baştine
Müsellem Yeni Müslüman Hane4
Yamak/ Hane25
Bekâr Yamak10
Yeni Müslüman Yamak/ Hane2
Yeni Müslüman Bekâr Yamak3

1486 Tarihi itibariyle Atina kazasında 4 hisseli köyle birlikte toplam 25 köy bulunmaktaydı. Bu köylere ait 48 hisse ve ayrıca kaza dahilinde 1 mezra bulunuyordu. Kazanın kişi olarak tahmini nüfusu 12.071 idi. Bunun 11.773 ‘ ü Hıristiyan, 298’ i ise müslümandı. Müslümanlar nüfusun % 2.46 ‘ sını oluşturmaktaydılar. Hıristiyan nüfusun % 93.56’sını haneler, % 1.91′ ini bekârlar,% 2.61′ ini dullar, ve % 1.91′ ini de baştineler teşkil ediyordu.

Hıristiyan nüfus içinde askeri görevli olan müsellemler 325 kişilik nüfusla % 2.76’ lık bir orana sahipti. 298 kişiden oluşan müslüman nüfusun % 95.63 ‘ ü hane, % 3.35 ‘i zemin hane ve % 1’ i de bekârdı. Yeni müslüman olanlar müslüman nüfusun % 42.95 ‘ini teşkil etmekteydiler. Müslüman nüfus içinde askeri görevlilerden olan müsellemler % 6.71 iken, yamaklarda % 4.36 oranında idi.

1486 ve 1515 tarihli Tahrir defterlerinde Hemsin kazasının köyleri ve nüfusu ile ilgili bilgiye raslanılmamaktadır. Ancak 1486 tarihli defterde Hemsin zaiminden bahsedilmesi, 1515 tarihli defterde de Hemsin Zaimi ve Seraskeri ve “Hemşin-i Bâlâ” adlı kalenin görevlilerinin zikredilmesi, bu tarihlerde Hemsin kazasının var olduğunu göstermektedir.

1486 Tarihi İtibariyle Atina Kazasının Kale, Şehir, Köy ve Mezra Sayısı ve Tahmini Nüfusu

Kale Sayısı
Şehir Sayısı
Köy Sayısı25
Mezra Sayısı1
Dini GruplarMüslümanHıristiyan
Nüfusları29811773
Artış ve Düşüş Oranı
Toplam Nüfus12.071
Toplam Nüfusun Artış ve Düşüş Oranı
Dini Grupların Toplam Nüfus İçindeki Oranı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.