Rize İlçeleri

Rize İlimizde Bulunan İlçelerimiz İle İlgili Tanıcı Bilgiler Bulunmaktadır.

Rize İyidere

İlçemiz 8 Mahalle ve 7 Köy bulunmaktadır. İl’e uzaklığı 14 Km olup, yörenin özelliği nedeniyle dağınık bir yerleşim mevcuttur. Bütün kurumlar kuruluşunu tamamlamıştır. [...]

Rize Pazar

A – Pazar Adının Kaynağı Pazar adını 1928 yılına kadar “Atina” olarak kullanıldığı yöre yaşlıları tarafından dahi bilinmektedir.Bu adın kaynağına ilişkin bir çok [...]

Rize İkizdere

İkizdere ilçe merkezi, yüksekliği 2000 metreyi bulan sarp ve yüksek Rize dağlarının birleştiği derin bir vadide kurulmuştur. Doğuda Çağrankaya dağları, batıda Rüzgarlı köyü [...]

Rize Hemşin

Hemşin Tarihi Mitolojik dönemlerde Hemşin coğrafyasının ismi Dambur olup merkezi şimdiki Hala Köyü civarıdır. Fetih öncesi Hemşin tarihi hakkında doğrudan belge olarak adlandırılabilecek [...]

Rize Çayeli

Çayeli Tarihi Çayeli İÖ 700’lerde Miletoslularca kuruldu. Sırasıyla Roma, Bizans ve Rum Pontus egemenliklerine girdi. 1461’de II. Mehmet (Fatih) tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. [...]