Rize Tanıtım

Rize İlimizle İlgili Olarak Tanıtıcı Bilgiler Bulunmaktadır.

Rize Kalesi

13.ve 14.Yüzyıllarda Karadeniz ticareti milletlerarası bir hüviyet kazanmıştır. İtalyan şehir devletlerinden Venedik ve Cenevizlilerin bunda etkisi fazla olmuştur. 4. Haçlı seferi ile (1204) [...]