Rize Tarihi

   Rize İlimizin Geçmişten Günümüze Tarihi Bilgileri Bulunmaktadır.

   Hemsin’ le ilgili kayıtlara ilk olarak 24 Safer 924 (3Mart 1518) tarihli arşiv kayıtlarında rastlanılmaktadır. Hemsin bu tarihte bir zeamet...
   25.11.2018
   899
   Eski Adı Yeni Adı Hane Sayısı Nefs-i Rize Rize Merkezi 258 Emare Karyesi Rize’ nin Doğu Sahili 443 Akrotir Camiönü...
   25.11.2018
   904
   Rize, 1515 yılında Rize merkezinde bulunan Rize Camii (Bugünkü Eminettin Mahallesi Camii)’ nin yanında 1 mahzen, biri Pazar yakınında ikisi...
   25.11.2018
   929
   1515-1532 tarihlerini taşıyan Timar İcmal Defterinde” Vilâyet-i Hemsin” ve “Nahiye-i Hemsin” tabirleri geçmekte ve hatta kazanın nüfusu verilmektedir. 1520 tarihli ve 387...
   25.11.2018
   858
   1-Arhavi Kaza Merkezinin Nüfusu Kaza merkezi olarak kabul ettiğimiz Arhavi köyü dışında Gönye nahiyesinin merkezi ” Nefs-i Gönye”, Yagobit nahiyesinin...
   25.11.2018
   752
   1515 yılı kayıtlarında Laz (Arhavi) kazası nahiye olarak kaydedilmekle beraber kendisine bağlı nahiyelerden dolayı 1486 yılında olduğu gibi kaza olduğu...
   25.11.2018
   786
   1583 Tarihli Tapu Tahrir Defterlerindeki Kayıtlara Göre, Rize Kazasındaki Köy ve Mahalleler. 1583 yılında Rize kazasına bağlı bir köy olarak kaydedilen...
   25.11.2018
   1.038
   16. Yüzyılda Rize’nin idari durumuna geçmeden önce bağlı olduğu Trabzon sancağının idari yapısına ait bilgileri M. Hanefi Bostan’ ın “15-16....
   25.11.2018
   653
   1- Eminettin Mahallesi Camii: Fethin hemen akabinde 1470’li yıllarda yapıldığı söylenebilir. Rize merkezinde ilk yapılan cami budur. Buranın kadim sakinlerinin...
   25.11.2018
   665
   1486 Tarihi İtibariyle Atina Kazasının Nüfus Durumu Dini Gruplar Hane Dul Bekâr Nefer Müslüman 59 3 Hıristiyan 2248 77 225...
   25.11.2018
   763
   Trabzon Sancak Beyi Kasım Bey ,buradan bazı aileleri sürgün olarak Rumeli’ne gönderirken, gönüllü olarak da Kırım’a göç edenler çoğunluktadır. Bunlar...
   25.11.2018
   712
   M.Ö. 401-400 yılında Musul bölgesinden Trabzon’a gelen Ksenefon Anabasis adlı eserinde Trabzon ve çevresi hakkında bilgi vermektedir. Buna göre; 1-...
   25.11.2018
   907
   Arşiv kayıtlarında Arhavi kazasının adı bazen ” Arhave” bazen da “Laz” olarak geçmektedir. Defterdeki bir kayıtta ise “Laz Mağal” denmektedir....
   25.11.2018
   702
   Bu idari birimin kaza olup olmadığı konusunda 1486 tarihli defterde bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak buranın kaza adlı bir idari birime...
   25.11.2018
   664
   Tarihçi Tursun Bey’ in verdiği bilgilerden anlaşıldığına göre Trabzon, fethin akabinde, sancak beyi, kadılar, dizdarlar ve kale muhafızları tayin edilerek...
   25.11.2018
   767
   Trabzon’un fethi ile birlikte Görele’den Çoruh ırmağına kadar olan bölge de Osmanlı devletine katılmış oldu. Trabzon’un fethi ile ilgili bilgi...
   25.11.2018
   2.342
   Trabzon 15 Ağustos 1461 Yılında Fethedilmiştir.Candaroğulları Beyliğini ülkesine katan Fatih,Trabzon üzerine yürüdüğü sırada devletin başında David Komnen bulunuyordu. Devletin sınırları...
   25.11.2018
   9.829
   “Doğu Roma hâkimiyetinde Rize” bölümünde yer verdiğimiz “Kuman’lar”a ait bilgilerin yanında, bu bölümde de ek bilgiler vereceğiz. 1080 Kol Zaferinden...
   25.11.2018
   2.130
   Çepnilerden söz eden en eski yazılı kaynak Kaşgarlı Mahmud tarafından 1072-1076 yılları arasında yazılan Divan-ü Lügati’t Türk’tür. Türk dili,tarihi ve...
   25.11.2018
   1.646
   Halk geçimini genelde balıkçılık,hayvancılık ve tarım yaparak sağlıyordu.Üzüm bağlıklarına Rize’nin her yanında rastlamak mümkündü. Şıra üretiminin yanında vadiler ve yaylalar...
   25.11.2018
   630
   1486 ve 1515 tarihli yazımlarda “Laz”, 1520 ve 1554 tarihli yazımlarda “Arhavi” olarak kayıtlara geçmiştir. 15 ve 16. Yüzyıl arşiv kayıtlarında kaza...
   25.11.2018
   769
   Orta Çağ 395-476 – Yeni, Çağ 476-1453 Roma imparatorluğunun 395 yılında ikiye ayrılması ile birlikte Rize’de Doğu Roma sınırları içinde...
   25.11.2018
   960
   1-Laz Adı Türklerin sarı saçlı,gök gözlü,sarışın ve kumral Kıpçaklar kolundan gelen Lazlar’ın ataları, ikiz adlı olarak tanınmışlardır. Kuzey Kafkasya’dan doğup,...
   25.11.2018
   898
   Pontos’u yıkıp Trabzon ve Rize’yi hakimiyet bölgesi içine katan Romalılar, Rize’yi önce Kappadokya eyaletine bağlamış, sonra da kurulan Pontos Polemoniacus...
   25.11.2018
   727
   Pontos Devleti M. Ö. 280 – 63.Bölgemiz hakkında bilgi veren eserlerden birisi de Atina’lı Ksenophon’un (M.Ö.430-355) Anabasis adlı eseridir. Burada...
   24.11.2018
   777
   Önceleri bir akarsu yatağı iken,daha sonra binlerce yıl süren yerkabuğu hareketleri sonunda oluşan ve Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan Boğazlar,tarih...
   24.11.2018
   717
   BALKAR’LARIN GELİŞİ, SAKALARIN HORASAN KOLUNDAN GELEN ARŞ AKLILAR ve HIRİSTİYAN OLUŞLARI M.Ö 120-77, 56-33, M.S. 52-428 M.Ö 401-400 yılında, şimdiki...
   24.11.2018
   1.101
   Saka’ların/ İskit’lerin Rize ve Çevresine Yerleşmeleri 1- Saka’ların/İskit’lerin Gogar/Gugar Boyu Doğuda Gence-Kazak kesiminden batıda Çoruh ağzına kadar yayılan ve merkezi...
   24.11.2018
   810
   1-Kimmerler Orta Asya’da Türk nüfusunun büyük bir yoğunluk kazanması üzerine başlayan göç hareketleri,bazı bölgeleri baskı altına alarak, Avrupa Rusya’sı, Kuzey...
   24.11.2018
   1.007
   1877 tarihinde yazdığı Trabzon Tarihi adlı eserinde Şakir Şevket,Rize’nin doğusunda bulunan derenin kenarında pirinç ekilmekte olduğundan,Rumca’da pirinç anlamına gelen İriziyos adı bu dereye verilip İl’e...
   24.11.2018
   2.685