Rize Tarihi

   Rize İlimizin Geçmişten Günümüze Tarihi Bilgileri Bulunmaktadır.

   Tarih 13 Mayıs 1919. Sarıyer’deki Kamelya gazinosunda 40 kişilik bir yerli Rum Grubu zafer şenlikleri yapmaktadır. Domuzdere köyü papazı Konstantin’in...
   08.12.2018
   856
   Rumeli Fenerinde bulunan üç adet 7.5 luk topu Anadolu’ya kaçırmak isterken yerli hainlerin ihbarı üzerine yakalanmak üzere iken, atik davranarak...
   08.12.2018
   715
   İlyas Sami Kalkavanoğlu ile birlikte İstanbul’dan, Kocaeli’ne gönüllülerin naklini sağladı.
   08.12.2018
   781
   Kurtuluş savaşına katılacak olan gönüllüleri, motoruyla Karamürsel Dil Burnuna taşıdı.
   08.12.2018
   735
   İşgal altındaki İstanbul’dan Anadolu’ya silah ve cephane nakliyesini organize eden Karadenizliler, bu konuda güven ve fedakârlığa dayanan bir sistem kurmuşlardı....
   08.12.2018
   1.713
   İşgal kuvvetlerinin kontrolü altındaki Anadolu Kavağı depolarında bol miktarda top mermisi, top kaması ve çeşitli türde cephaneler vardı. Bunlar Yakup...
   08.12.2018
   780
   Rize Müdafaa-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti üyesi olan ağabeyi Mehmet Ak Efendi gibi milli meseleler karşısında fedekârlıklar yapmasını bilen bir kimse...
   08.12.2018
   874
   Hayatı hakkında yeterli bilgi sahibi olamadığımız Binbaşı Osman Bey, Trabzon Mebusu Bahriyeli Ali Şükrü Beyin ideal arkadaşı idi ve Üsküdar...
   08.12.2018
   819
   Çay önemli bir gelir kaynağı olmadan önce, İstanbul adeta ikinci bir Rize durumundaydı. Gurbet deyince akla önce İstanbul gelirdi. Ama...
   08.12.2018
   707
   Batıda Yunan ordusunu İzmir’e çıkararak,doğuda Ermenileri Kars’tan harekâta başlattırarak, Türkleri iki ateş arasında yok edeceklerini sananlar bunda yanıldıklarını kısa sürede...
   08.12.2018
   722
   Yıllarca Avrupa’nın siyasi mahfillerinde hasta adam, şark meselesi sözleri konuşulur olmuş İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya arasında Osmanlı İmparatorluğunun taksim...
   08.12.2018
   995
   Rize’nin Velâ köyünde doğdu. 1. Dünya savaşının çıkmasıyla birlikte hapishanelerde bulunan mahkûmların gönüllü olarak orduya katılabilmeleri sonucu, Osman Kopuz’ da...
   08.12.2018
   1.268
   Hüseyin Ekşioğlu 1890, Haşan Ekşioğlu ise 1892 doğumludur. 1. Dünya savaşı öncesi Tuzcuoğulları grubuyla beraber olan kardeşler, savaş başlayınca Rus...
   08.12.2018
   907
   1880 Yılında Çimil Başköy’ de doğdu. Erzurum’ da Cimilli Yetim Hoca’ nın medresesinde ders gördü. Daha soma İstanbul’ a giderek...
   08.12.2018
   2.043
   1883 yılında Rize’de doğdu. Taşpınar (Çoncik) köyünden Molla Ahmet Oğlu Hacı Mehmet Efendinin oğludur. Tahsilini yaşadığı şartlar gereği aralıklarla idadi...
   08.12.2018
   1.240
   Rize’ye doğru ilerlemek için Of ta takviye kuvvetlerinin gelmesini bekleyen birliklerimiz 2 Mart 1918′de ileri harekâta devam ederek Rize’ye girer....
   08.12.2018
   1.835
   Bir İslâm devleti olan Osmanlı İmparatorluğu kendi tebaası olan halkın Hicaz’da karşılaştıkları zorluklar üzerine bu problemlerin çözümüne çalışmıştır. Gerek Mekke...
   08.12.2018
   687
   Rize ve Rize’ye bağlı yerlerin insanlarından olup Osmanlı İmparatorluğu’nun devlet teşkilatında görev alan devlet adamlarından bir kısmının yeraldığı bu çalışma...
   25.11.2018
   974
   Alman İmparatoru Friedrich Wilhelm 4 ‘un hastalığı sebebiyle Alman doktorların yaptığı konsültasyonla, dünyada nadir bulunan bazı çiçeklerin Doğu Karadeniz dağlarında...
   25.11.2018
   1.681
   18. yüzyılda merkezi otoritenin zayıflaması ile birlikte,mahalli yönetimlerin kendi başına buyruk hareketleri ülkede asayişsizlik olaylarının baş göstermesine neden oldu. Gerek...
   25.11.2018
   1.172
   Tlemsen Sancak Beyi Rizeli Ali İskender Bey Hayatı hakkında henüz fazla bir bilgi sahibi olmadığımız Rizeli Ali İskender Bey,1563’lü yıllarda...
   25.11.2018
   756
   1515 Tarihinde Rize Kaza Merkezindeki Müslüman ve Hıristiyan Nüfus Müslüman Hıristiyan Toplanı Nüfus Miktarı (kişi) 186 1422 1608 Haneler 2...
   25.11.2018
   681
   Osmanlı devletinin ekonomik alanda bir çöküş yaşamasına rağmen bölgemizde imar faaliyetleri devam etmiştir. Bunlar şunlardır. 1-1801 Ardeşen Seslikaya köyü camiinin...
   25.11.2018
   935
   Defterdar San Mehmet Paşa’nın Zübde-i Vakaiyat adlı eserinde Rize’den bahsetmektedir. Bu esere göre Osmanlı donanması 1703 yılında Gürcü Seferine giderken...
   25.11.2018
   1.273
   18. Yüzyılda Dünya’da, Osmanlı’da ve Rize Çevresinde Genel Siyasi Olaylar 18. Asırda Türkiye devletinin,Viyana bozgunu ile zayıflığı ortaya çıktı. Eski...
   25.11.2018
   887
   Fetihle birlikte başlayan imar faaliyetlerine bu yüzyılda da devam edildi. Kemer köprüler, su yollan, çeşmeler, yollar, cami ve mescitler Rize’nin...
   25.11.2018
   681
   Trabzon eyaletine bağlı bir sancaktır 41.45 kişiye yeni tımarlar verilmiştir. Bu yüzyıl kayıtlarında gördüğümüz yeni köy isimleri ise Varot (Köşklü),Sahur(Düzköy),Ğutos...
   25.11.2018
   767
   Fethi takip eden ilk yüzyılda bölgemizin vatanlaşması için gerekli bayındırlık hizmetlerine hız verilerek yollar,köprüler yapılmaya başlandı. Gelen Türk boylarının iskân...
   25.11.2018
   772
   15 ve 16. yüzyıl arşiv kayıtlarında Atina kazasının merkezinin neresi olduğu ve nüfusunun ne kadar olduğu hususunda bilgi bulunmamaktadır. 1515...
   25.11.2018
   779
   16.YY.başlarından itibaren Rize’nin nüfusunda etnik ve dinsel olarak önemli değişiklikler olmaya başladı. Rize kıyılarına 15-20 km. mesafeye kadar sokulan ve...
   25.11.2018
   671