Rize Bilmeceleri

15.11.2018
1.502
Rize Bilmeceleri

Rize ilimizde söylenen bilmeceler.

 • 1- Altı kül, üstü kül İçine bir, san gül (Pilekide Mısır Ekmeği.)
 • 2- Dedem aruk Daşı saruk (Ropokoli, Ropokodi)
 • 3- İki direk, bir nayla (Tavuk)
 • 4- Bir vururum, bin döker (Elek)
 • 5- Bir duvara, iki tekne (Kulak)
 • 6- Bir bayırda, iki kenef (Burun)
 • 7- Sanduğumi kilitledum, püskülleri dışarı (Göz)
 • 8- İki delik hopo, fit aşağı fit yukarı (Burun)
 • 9- Elde konuşur, yere koyunca susar (Kalem)
 • 10- Ağzı açık, dibi kapalı (Kazan)
 • 11- Canı var, kanı yok (Şepidi-An) Nenemun etekleri, süpürü hendekleri (Rüzgar)
 • 13- Etten kantar, altın tartar (Kulak)
 • 14- İki dağın arası, bir karınca yuvası (Kitap)
 • 15- Dört köşedir, beş değil, başı sulan, hoş değil (Sabun)
 • 16- Fırında pişer, avluya işer (Kiremit)
 • 17- Bir küçücük kutopo, içi dolu korkoto (Biber)
 • 18- Ocak başında keçi bacağı, yıkar evi ocağı (Tabanca)
 • 19- Alaca bulaca, çıkar ağaca (Fasulye iliği)
 • 20- Otuz iki dişi var,iki canla işi var (Hızar)
 • 21- Kendi demirden, kuyruğu kendirden (Çuvaldız)
 • 22- Bir kara kuzgun, sapı kendinden uzun (Tava)
 • 23- Bir kara koca kan, etekleri yukarı (Ateşlik zinciri)
 • 24- Dağdan daleçi, sudan kaleci (Üzüm)
 • 25- Bir küçücük kuyum var, içinde iki türlü suyum var (Yumurta)
 • 26- Avuca sığar, ambara sığmaz (Harcı)
 • 27- Bir küçücük kumbara, ekin taşır ambara (Kaşık)
 • 28- Üstü çimen biçilir, altı pınar içilir (Koyun)
 • 29- Küçücük tekneler, birbirini beklerler (Kiremit)
 • 30- Uzun uzun ip yatur, dibine bir küp yatır (Kabak)
 • 31- Bir küçücük fıltaşı, dolanır dağı taşı (Göz)
 • 32- Sildüm süpürdüm odayı, otukadum babayı (Soba)
 • 33- Bir küçücük küçücük, dünyayı uydurucuk (İğne)
 • 34- Bir küçücük finona, alem ona inana (Saat)
 • 35- Ben giderum o gider, benden büyük iz eder (Hedik)
 • 36- Aykırı yatur, boyu yaltadur (Asma Köprü)
 • 37- Bir sırt üstüne iki bağ otluk (Kaş)
 • 38- Mavi atlas, terzi biçmez, makas kesmez (Gökyüzü)
 • 39- Uzun uzun ipler gibi, sık kendirlikler gibi (yağmur)
 • 40- Doğdan dağa, bir köprü (Kazan)
 • 41- Irmakta bir sepet kemik, ne kurur ne çürür (Diş)
 • 42- Altı kara, üstü kara, içine peynir para (Ekmek)
 • 43- Altı mermer, üstü mermer, İçine hanım terler (Pileki)
 • 44- Kat katama, yufka değil, yenir ama tatlı değil (Soğan)
 • 45- Dağdan gelir, taştan gelir, ayağına zilli çorap (An)
 • 46- Ben giderum o gider, benden büyük iz eder (Gölge)
 • 47- Dört yaşına, dert başına (İskemle)
 • 48- Özü özü, biner bözü, iki ayağı yetmişbin gözü (Sepet)
 • 49- Bir büyük yorgan ne dereyi örter ne denizi (Kar)
 • 50- KaL kat döşek, onu bilmeyen eşek (Kur’an)
 • 51- Mesel mesel, mel keser, adamı yerden keser (Azrail)
 • 52- Karaoğlan nere nere, Ne sorarsun karkançele (Ateşlik zinciri)
 • 53- Deremen kubba, dört yanı cübbe (Gök-yıldız) Al tun oluğa, Parlak süpürge (Ay-Güneş)
 • 54- Başı tarak, kuyruğu orak (Horoz)
 • 55- Elemez belemez, ateşin yanma gelemez, ateşin yanına gelirse birda-ha geri dönemez (Kar-Yag)
 • 56- Derisi var kanı yok, nefesi var canı yok (Körük)
 • 57- Alti hosti, üstü hosti, içine gırtlak dosti (Kestane)
 • 58- Burdan attım kılıcı, Bağdattan çıktı ucu (Şimşek)
 • 59- Alttan yer üsten eder (Tahta Rendesi)
 • 60- Yerden çıkar bir sofi, kor beline piştofi (Mısır)
 • 61- Dedem deve, başını kesmemiş girmez eve (Şemsiye)
 • 62- Bir bakır kazan, kapağından asılır (Hurma)
 • 63- Altı sulak, üstü sulak, Bir kafaya kırk kulak (Değirmen Çarkı)
 • 64- Ağız içinde dil, haydi bunu bil (Gaz lambası)
 • 65- Altı kardeş koşar koşar, birbirini tutamaz (Alemidi)
 • 66- Bir sığ tamiluğa bir kara tavuk, döner oyana, döner buyana (Makoçı)
 • 67- Dört takatak, iki vikvik, iki salandırak (İnek)
 • 68- Uzun uzun uzatırlar, Gelin gibi donatırlar, Uzun yola yollatırlar (Cenaze)
 • 69- Ateş yakar ısı vermez , Bir görülür bir görülmez Gece olur gündüz olmaz, Kışın ararsan bulunmaz (Ateş böceği-Çilimbura)
 • 70- Babası eğri buğru, Annesi yayvan kadın, kızı güzellerden güzel oğlu sohbetlerde gezer (Asma-Asma yaprağı-Üzüm- Şarap)
 • 71- Ayağında kancası, Belinde tabancası, Bedenine kollan, Başına parmaklan (Mısır Fidanı)
 • 72- Yere vurdum yumduğu, Allahm buyurduğu. Otuz okka gövdesi. Altı okka kuyruğu (Ramazan ayı ve Altı günler)
 • 73- Dağdan gelir dağ gibi, Kollan budak gibi Eğilir su içmeye, Bağınr oğlak gibi (Kendir tokmağı)
 • 74- Minare dibi dere, üçbin çiçek bir idare (Cami)
 • 75- Bismillahi zubut taş, içi koğuk dışı taş Bismillahi zup dikti, seni buraya kim dikkit (Minare)
 • 76- Taka taka taklama, içine var saklama (Beşik, Bebek)
 • 77- Bir küçücük kutopo içine var su opo içine ilan opo, başına bir nu-ropo (Şişeli lamba)
 • 78- Dağda doğar, dağda büyür, iner şehire karnını doyurur (Yığ)
 • 79- Uzun uzun devrişler, Hak yolundan gelmişler Bizim evin üstünde ne horonlar etmişler (Yağmur)
 • 80- Bir kara koca kan, Belinde şal kuşağı Hiç yakışmamış ona, Almış bekar uşağı (Tabanca)
 • 81- Dağdan gelir üre üre, domuzlan süre süre (Bittarağı)
 • 82- Gelir leyli, gider leyli, ayak üstü durur leyli (Kapı)
 • 83- Bir kara kocakarı, eli kotilasında (Güğüm)
 • 84- Yer altında sakallı dede (Pırasa)
 • 85- Ben giderum o geder, para kadar iz eder (Baston)
 • 86- Dağdan gelir, taştan gelir, bir kudurmuş aslan gelir (Sel-Dere)
 • 87- Benimle beraber gezer, gezdikçe şerit çizer (Bisiklet)
 • 88- Altı mermer, üstü mermer, İçinde bülbül öter ((Ağız-Dil)
 • 89- Keser sapı, kel kitabı (Kol-el)
 • Baş dalı, beş çiçeği (Parmak-Tırnak)
 • 90- El eline, dol dolana (Elek-Dolap)
 • 91- Lingir lingir tepelere
 • Lingir lingir derelere
 • Lingir lingir iliksiz
 • Lingir lingir Kemiksiz (Kelebek)
 • 92- Yedi delikli tokmak Bunu bilmeyen ahmak Ya bunu bileceksun
 • Ya şimdi öleceksun (Baş-Kafa)
 • 93- Bağlarım onu gider, çözenim oni durur (Hedik-Çank)
 • 94- Dağdan gelir çıta çıt, uzun gömlek kıç açık (Keçi)
 • 95- Uzun uzun dervişler, uzun yoldan gelmişler
 • O kadar yorulmuşlar, halden hamur olmuşlar (Kar)
 • 96- Çeviririm baş aşağı dolar, çeviririm yukan boşalır (Fes-Takke)
 • 97- Fit oyanı fit buyanı, fit kapının arkasına (Süpürge)
 • 98- Gider gider izi yok, geri baksa gözü yok Aleme düzen verir, kendinin düzeni yok (Gemi)
 • 99- Düz ovada düz değirmen, İndiremem bindiremem, suyunu verip döndüremem, sahibi gelir indirir bindirir, suyunu verir döndürür. (Gemi)
 • 100- Uçar uçar beyaz saçar (Değirmen)
 • 101- Su içinde yongacık, nekurur ne çürür (Dil)
 • 102- Sallan sallan sapı var, sallanmasa topu var , Fantaziden yeleği. Kadifeden kürkü var. (Portokal)
 • 103- Kuyi, kuyunun içinde buyi, buyinin içinde yılan Yılanın ağzında mercan (Gaz lambası-Şişeli Lamba)
YORUMLAR

 1. Anonim dedi ki:

  Bencede çok etkiliymiş

 2. sahra dedi ki:

  bence çok etkili

 3. serkan dedi ki:

  içinde bir bülbül öter