Padişah (5) V.Mehmet Reşat Kimdir (1844-1918)

30.11.2019
1.249
Padişah (5) V.Mehmet Reşat Kimdir (1844-1918)

Padişah V.Mehmet Reşat. Sultan Abdülmecid’in oğludur; iyi bir öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. 31 Mart Olayı’ndan sonra 2. Abdülhamid‘in yerine tahta çıktı (27 Nisan 1909).

5. Mehmed’in saltanatı, çeşitli güçlükler içinde geçti. İkinci Meşrutiyet’in ilanını sağlayan İttihat ve Terakkicilere karşı çıkanlarla işbirliği yapmak zorunda kaldı.

11 Haziran’da “Babıali” Baskınından (23 Ocak 1913) sonra sadrazam olan Mahmud Şevket Paşa, Midye-Enez çizgisinin batısını Balkan ülkelerine bırakarak ve Girit üzerindeki haklarımızdan vazgeçerek, 30 Mayıs 1913’te Londra Barış Antlaşması’nı imzaladı.

Bunun üzerine, İttihatçılar, Mahmud Şevket Paşa’yı öldürdüler, Sait Halim Paşa’yı sadrazamlığa getirerek hükümete egemen oldular.

Pan İslamcı ve Turancı düşünceleri yerleştirmek için devletin güçlü olmasını ve güçlü bir devletle işbirliği yapmasını isteyen Talat, Enver ve Cemal paşalar 5. Mehmed’e bu isteklerini kabul ettirdiler; ordunun eğitimi ve düzeltilmesi. Alınanlara bırakıldı.

2 Ağustos 1914‘te Sait Halim Paşa, Rusya’ya karşı Almanya ile gizli bir antlaşma imzaladı.

Birinci Dünya Savaşı’nda kendi çıkarlarını’ düşünerek Osmanlı Devleti’nin yanlarında savaşmasını isteyen Almanlar, Karadeniz’e iki gemi (Göeben ve Breslau) yollayarak Odesa ve Sivastopol limanlarını bombalattılar (5 Kasım 1915).

Bu olay üzerine, Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı’na girmek zorunda kaldı.

Halife ve Padişah 5. Mehmed, bütün Müslümanları Osmanlı Devleti’nin ve müttefiklerinin safında cihada çağırdı; ancak Ingiliz ve Fransız yönetimindeki Müslümanlar bu çağrıya uymadıkları gibi savaşın sonlarında Osmanlılara karşı savaştılar.

Padişah Mehmed Re-şad, savaşın sonlarına doğru İstanbul’da öldü.

YORUMLAR

  1. Anonim dedi ki:

    karaahmetoğluabdulçeliloğlumehmetoğlumustafa oğlusüleymanmahmut

  2. Buket dedi ki:

    çok tşk edrm çok yardımcı oldunuz