Gemicilik Nedir

GEMİCİLİK, Gemi kullanma ya da işletme işine gemicilik denir. Günümüzde bir deniz lisesi öğrencisi, bir sınavda Küba’nm k- onumunu belirlemesi istendiğinde, beşyüz kilometrelik bir hataya

düşerse sınıfta kalır. Oysa bu tür bir yanlışı Dünya’nın en büyük denizcilerinden biri sayılan Kristof Kolomb yapmıştır. Gerçekten de Kristof Kolomb, Amerika’ya yaptığı ilk yolculuk sırasında, Küba’nm enlemini hesaplamak istemiş, ancak 540 kilometrelik bir yanılgıya düşmüştür. Ne var ki Kristof Kolomb’un bu hatasını hoşgörüyle karşılamak gerekir. Çünkü o zamanın gemicileri günümüzün son derece gelişmiş aygıtlarından ve yüksek düzeydeki teknik bilgi birikiminden yoksun oldukları halde, uçsuz bucaksız okyanuslara açılmaktan çekinmemişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.