Aile Sosyolojisi Nedir

   01.12.2019
   618
   Aile Sosyolojisi Nedir

   Ailenin görevi, yapısı, tarihî süreç içindeki gelişimi, aileyi teşkil eden birey­ler ve bunların rol ve statülerini, ailenin için­de bulunduğu toplumun siyasal, dini, ekono­mik, sosyal ve kültüre! yapısına güre inceleyen sosyoloji dalıdır. Pek çok sosyolog ve sosyal düşünür her çağda ailenin sosyal fonksiyonları üzerinde durmuşlar ve onu toplumun önem­li kurumlarından biri olarak görmüşlerdir.

   Hatta, bazıları sosyal huzursuzlukların teme­linde aile yapısında meydana »elen çözülmeyi göstermişlerdir. Bilindiği gibi, aile, yeni yeti­şen nesillere ilk şekli veren, onları eğilen, ko­ruyan, yetiştiren kurumdur. Ancak ailenin bu rolü giderek başka kurumlara intikal etmiş ya da değişikliğe uğramıştır. Özellikle günümüz ailesi artık bireyin sosyalleştirildiği, geçimini sağladığı, şahsiyetini geliştirdiği, koruduğu ye­gâne merkez ve ocak olmaktan çıkmış, aile bi­reylerinin statü ve rolleri de değişmiştir. Evli­lik ilişkileri yeni şekiller almıştır.

   Kadın eski şartlar İçinde değildir. Eskiden görülen ve an­ne, baba, büyük anne, büyük baba, amcalar ve çocukların oluşturduğu geniş aile; yerini baba, anne ve evlenmemiş çocuklardan oluşan "çe­kirdek aile"yc bırakmıştır. Ailevî ilişkilerde farklılaşma meydana gelmiştir. Bütün bu sos­yal değişmeler karşısında toplumun temeli olan aile kurumunun yeni şartlara rahatlıkla uyumunu sağlamak için bazı tedbirler almak gerekmektedir. İşte bu ve benzeri konular ku­rumlar sosyolojisinin önemli bir dalı olan/l/7e Sosyolojisi alanına girmektedir.

   (SBA)

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.