Cuma Namazı nasıl Kılınır Nedir

29.11.2019
569
Cuma Namazı nasıl Kılınır Nedir

Cum’a günü, öğle ezânı okununca, onaltı rek’at Cum’a namâzı kılınır. Bunlar sırası ile şöyledir:

1 – Önce, Cum’a namâzının dört rek’atlik “İlk sünneti” kılınır. Bu sünnet, öğle namâzının ilk sünneti gibi kılınır. Buna “Niyyet etdim, Allah rızâsı için, Cum’a namâzının ilk sünnetini kılmağa, döndüm kıbleye” diye niyyet edilir.

2 – Sonra, câmi’ içinde ikinci ezân ve hutbe okunur.

3 – Hutbe okundukdan sonra, ikâmet okunup, cemâ’at ile Cum’a namâzının iki rek’atlik “farzı” kılınır.

4 – Cum’a namâzının farzı kılındıkdan sonra, dört rek’atlik “Son sünneti” kılınır. Bunun kılınışı öğle namâzının ilk sünneti gibidir.

5 – Bundan sonra, “Üzerime farz olan kılamadığım son öğle namâzının farzını kılmağa” diye niyyet ederek, “Âhir zuhûr” namâzı kılınır. Dört rek’atlik bu namâzın kılınışı öğle namâzının farzının kılınışı gibidir.

6 – Sonra da, iki rek’at “Vaktin sünneti” kılınır. Kılınışı, sabâh namâzının sünnetinin kılınışı gibidir.

7 – Bundan sonra, Âyetel-kürsî ve tesbîhler okunup, düâ edilir.

Cum’a Gününün Sünnet ve Edebleri:
1 – Cum’ayı perşembe gününden karşılamak.

2 – Cum’a günü gusl abdesti almak.

3 – Başı traş etmek. Sakalın bir tutamdan fazlasını ve tırnakları kesmek. Temiz elbise giymek.

4 – Cum’a namâzına mümkin olduğu kadar erken gitmek.

5 – Ön safa geçmek için, cemâ’atin omuzlarından aşmamalıdır.

6 – Câmi’de namâz kılanın önünden geçmemek.

7 – Hatîb efendi minbere çıkdıkdan sonra hiç bir şey söylememek, konuşana işâret ile bile cevâb vermemek ve ezânı tekrârlamamak.

8 – Cum’a namâzından sonra Fâtiha, Kâfirûn, İhlâs, Felâk ve Nâs sûrelerini yedi kerre okumak,

9 – İkindiye kadar câmi’de kalıp, ibâdet etmek.

10 – Ehl-i sünnet âlimlerinin kitâblarından anlatan âlimlerin dersinde, va’zında bulunmak.

11 – Cum’a gününü, hep ibâdet ile geçirmek.

12 – Cum’a günü salevât-ı şerîfe getirmek.

13 – Kur’ân-ı kerîm okumak. (Kehf) sûresini okumalıdır.

14 – Sadaka vermek.

15 – Ana-babayı veyâ kabrlerini ziyâret etmek.

16 – Evin yemeklerini bol ve tatlı yapmak.

17 – Çok namâz kılmak. Kazâya kalmış namâzı olanlar, kazâ namâzı kılmalıdır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.