Cuma Namazının Farzları Nedir

30.11.2019
743
Cuma Namazının Farzları Nedir

Cuma Namazının Farzları Nelerdir Cum’a günü onaltı rek’at namâz kılınır. Bunun iki rek’atini kılmak farzdır. Öğle namâzından dahâ kuvvetli farzdır. Cum’a namâzı farz olmak için iki dürlü şartı vardır:

1 – Edâ şartları.
2 – Vücûb şartları.

Edâ şartlarından biri noksân olursa namâz kabûl olmaz. Vücûb şartları bulunmazsa kabûl olur.

Edâ, ya’nî Cum’a namâzının sahîh olması için şartları yedidir:

1 – Namâzı şehrde kılmak (Şehr: Cemâ’ati en büyük câmi’e sığmayan yer demekdir.)
2 – Devlet reîsinin veyâ vâlînin izni ile kılmak. Bunların ta’yîn etdiği hatîb, kendi yerine başkasını vekîl edebilir.
3 – Öğle namâzının vaktinde kılmak.
4 – Vakt içinde hutbe okumak. [Âlimler, Cum’a hutbesini okumak, namâza dururken (Allahü ekber) demek gibidir dedi.
Ya’nî iki hutbeyi de, yalnız arabca okumak lâzımdır. Hatîb efendi, içinden E’ûzü okuyup, sonra yüksek sesle, hamd ve senâ ve kelime-i şehâdet, salât-ü selâm okur. Sonra, sevâba, azâba sebeb olan şeyleri hâtırlatır ve âyet-i kerîme okur. Oturup kalkar. İkinci hutbeyi okuyup, va’z yerine, mü’minlere düâ eder. Dört halîfenin adını söylemesi müstehabdır. Hutbeye dünyâ sözü karışdırmak harâmdır. Hutbeyi, nutk ve konferans şekline sokmamalıdır. Hutbeyi kısa okumak sünnetdir. Uzun okumak mekrûhdur.]
5 – Hutbeyi namâzdan önce okumak.
6 – Cum’a namâzını cemâ’at ile kılmak.
7 – Câmi’ kapılarını herkese açık tutmak.

Cum’a namâzının vücûb şartları dokuzdur:

1 – Şehrde, kasabada oturmak. Müsâfirlere farz değildir.
2 – Sağlam olmak, hastaya, hastayı bırakamıyan bakıcıya ve ihtiyârlara farz değildir.
3 – Hür olmak.
4 – Erkek olmak. Kadınlara farz değildir.
5 – Âkıl ve bâliğ olmak. Ya’nî (Mükellef) olmak.
6 – Kör olmamak. Yolda götüren olsa bile, a’mâ olana farz değildir.
7 – Yürüyebilmekdir. Nakl vâsıtası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir.
8 – Hapsedilmiş olmamak ve düşman korkusu, hükûmetden, zâlimden korkusu olmamak.
9 – Fazla yağmur, kar, fırtına, çamur ve soğuk olmamak.

YORUMLAR

  1. musti dedi ki:

    çok teşekür ederim çok yardımc oldunuz