Namazı Bozan Şeyler Nedir

 

Namazı Bozan Şeyler Nelerdir

1 – Özrsüz, öksürmek veyâ buğazını ayıklamak.

2 – Namâz kılan kimse, başkası aksırınca (Yerhamükellah) demek.

3 – Namâzı yalnız kılan kimse, diğer tarafda cemâ’at içinde imâm okurken yanıldığını duyup, ona ihtâr etse, namâzı bozulur. Eğer imâm da bu kimsenin, ihtârına uyarak okursa, imâmın namâzı da bozulur.

4 – Namâz içinde (lâ ilâhe illallah) dese, eğer maksâdı cevâb ise, namâzı bozulur. Eğer maksâdı bildirmek ise, namâzı bozulmaz.

5 – Avret yerini açmak.

6 – Ağrı veyâ başka bir dert sebebi ile ağlamak. (Cennet veyâ Cehennem zikr olunup, onları düşünüp ondan dolayı ağlarsa bozulmaz.)

7 – Eliyle ve diliyle selâm almak.

8 – Kazâya kalmış namâzların mikdârı beşi geçmemiş ise, namâzda iken hâtırına gelirse.

9 – Namâz içinde, öyle bir hareketde bulunsa ki, onu gören kimse namâz kılmadığını sansa, namâzı bozulur.

10 – Namâz içinde, bir şey yimek ve içmek.

11 – Namâz içinde, söz söylemek.

12 – İmâmından başkasının yanlışını çıkarmak.

13 – Namâz içinde gülmek.

14 – Namâz içinde inlemek ve âh etmek.

Her Namâzı Bozmayı Mubâh Kılan Şeyler
1 – Yılanı öldürmek için.

2 – Kaçan hayvanı yakalamak için.

3 – Sürüyü kurddan kurtarmak için.

4 – Taşan tencereyi kurtarmak için.

5 – Vaktin veyâ cemâ’atin kaçmasından korku olmadığı zemân, başka mezhebde namâzı bozan birşeyden kurtulmak için, meselâ dirhemden az necâseti temizlemek için ve yabancı kadına dokunmuş olduğunu hâtırlayınca, abdest almak için, namâzı bozmak câiz olur.

6 – Abdest ve yel sıkışdırmasından kurtulmak için de namâz bozulur.

Her Namâzı Bozmak İçin Farz Olan Şeyler

1 – İmdât diye bağıran bir kimseyi kurtarmak için ve kuyuya düşecek a’mâyı, yanacak, boğulacak kimseyi kurtarmak, yangını söndürmek için.

2 – Ana, baba, dede ve nine çağırınca farz namâzı bozmak vâcib olmaz, câiz olur ise de, ihtiyâc yok ise bozmamalıdır. Nâfile (sünnetler dâhil) ise bozulur. Bunlar, imdât isterse, farzları da bozmak lâzım olur.

One thought on “Namazı Bozan Şeyler Nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.