Namazın Mekruhları Nedir

Namazın Mekruhları Nelerdir

1- Elbiseyi giymeyip, omuzlarına alarak kılmak.

2 – Secdeye inerken etekleri, pantalon paçalarını kaldırmak.

3 – Antârinin, etekleri, kolları sığalı olarak, namâza durmak.

4 – Abes, ya’nî fâidesiz hareketler yapmak.

5 – İş elbisesi ile ve büyüklerin yanına çıkamıyacak elbise ile kılmak.

6 – Ağızda kırâete mâni’ olmayacak birşey bulundurmak. Mâni’ olursa, namâzı bozulur.

7 – Başı açık namâz kılmak.

8 – Küçük ve büyük abdesti sıkışdırırken ve yel zorlarken namâza durmak.

9 – Namâzda iken, secde yerinden taşı, toprağı eli ile süpürmek.

10 – Namâza dururken, namâz içinde parmakları çıtırdatmak.

11 – Namâzda elini böğrüne koymak.

12 – Başını ve yüzünü etrâfa çevirmek, gözleri ile etrâfa bakmak. Göğsü çevirince namâz bozulur.

13 – Teşehhüdlerde köpek gibi oturmak.

14 – Secdede, erkeklerin kollarını yere yayması.

15 – İnsanın yüzüne karşı ve yüksek sesle konuşanların sırtına karşı kılmak.

16 – Birinin selâmına eli ile, başı ile cevâb vermek.

17 – Namâzda ve namâz hâricinde esnemek.

18 – Namâzda gözleri yummak.

19 – İmâmın mihrâb içinde durması.

20 – İmâmın yalnız başına, cemâ’atden yarım metre yüksekde durması tenzîhen mekrûhdur.

21 – İmâmın yalnız başına, aşağıda durması da tenzîhen mekrûhdur.

22 – Öndeki safda boş yer varken, arkasındaki safda durmak ve safda yer yok iken, saf arkasında yalnız durmak.

23 – Üzerinde canlı resmi bulunan elbise ile kılmak.

24 – Canlı resmi, namâz kılanın başında, önünde, sağ ve sol hizâsında dıvara çizilmiş veyâ beze, kâğıda yapılarak asılmış veyâ konmuş ise mekrûhdur. Haç resmi de canlı resmi gibidir.

25 – Alevli ateşe karşı namâz kılmak.

26 – Namâzda âyetleri, tesbîhleri eli ile saymak.

27 – Başdan ayağa kadar, bir peştemâla sarılıp kılmak.

28 – Açık başına sarık sarıp, tepesi açık olarak kılmak.

29 – Ağzını ve burnunu örterek kılmak.

30 – Özrsüz, buğazından balgam çıkarmak.

31 – Eli bir-iki kerre hareket etdirmek.

32 – Namâzın sünnetlerinden birini terk etmek.

33 – Zarûretsiz, çocuğu kucağında iken namâza başlamak.

34 – Kalbi meşgûl eden, huşû’u gideren şeyler yanında, meselâ süslü şeyler karşısında, oyun, çalgı yanında ve arzû etdiği yemek karşısında kılmak.

35 – Farz kılarken, özrsüz dıvara ve direğe dayanmak.

36 – Rükü’a eğilirken ve kalkarken elleri kulaklara kaldırmak.

37 – Kırâetı rükü’a eğildikde temâmlamak.

38 – Secdelere ve rükü’a, imâmdan önce başını koymak ve kaldırmak.

39 – Necs olma ihtimâli olan yerlerde namâz kılmak.

40 – Kabre karşı namâz kılmak.

41 – Teşehhüdlerde, sünnete uygun oturmamak.

42 – İkinci rek’atde, birinciden üç âyet uzun okumak.

Namâz Dışında Mekrûh Olan Şeyler

1 – Halâda ve her yerde abdesti bozarken ve istincâ ederken, kıbleye önünü ve arkasını dönmek.

2 – Güneşe ve aya karşı abdest bozmak.

3 – Küçük çocukları kıbleye karşı tutarak abdest bozdurmak, tutan büyüğe mekrûh olur. Bunun için, büyüklere harâm olan şeyi, küçüklere yapdırmak, yapdırana harâm olur.

4 – Kıbleye karşı özrsüz ayaklarını veyâ bir ayağını uzatmak.

5 – Mushafa ve din kitâblarına karşı ayak uzatmak. Yüksekde iseler, mekrûh olmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.