Sehv Secdesi Nasıl Yapılır Nedir

Sehv Secdesi Nasıl Yapılır Namâz kılan, namâzda farz olan bir şeyi, bilerek veyâ unutarak terk ederse, namâzı bozulur. Eğer bir vâcibi, unutarak terk ederse, namâzı bozulmaz. Fekat, sehv secdesi yapması lâzım olur. Secde-i sehvi bile bile yapmıyan veyâ nemâzın vâciblerinden birini bilerek terk eden kimsenin o nemâzı yeniden kılması vâcib olur. Kılmazsa günâhkâr olur. Sünnetin terkinde secde-i sehv gerekmez. Secde-i sehv, bir farzın tehîrinde veyâ bir vâcibin terk ve tehîrinde yapılır.

Namâzda birkaç kerre secde-i sehv îcâb etse, bir kerre yapmak yetişir. İmâmın yanılması, kendisine uyanların da secde-i sehv yapmalarını gerekdirir. İmâma uyan yanılırsa, kendisi imâmdan ayrı secde-i sehv yapmaz.

Secde-i sehvi yapmak için, tehıyyât okunup, bir tarafa selâm verildikden sonra, iki secde yapıp oturulur ve (Tehıyyât), (Salli ve bârik), (Rabbenâ) düâları okunarak namâz temâmlanır. Bir veyâ iki tarafa selâm verdikden sonra veyâ hiç selâm vermeden de secde-i sehv yapılabilir.

Secde-i sehvi îcâb etdiren husûslar:

1- Oturması lâzım gelen yerde kalkmak.

2-  Kalkması gereken yerde oturmak.

3-  Sesli okuması îcâb eden yerde, yavaş okumak.

4- Yavaş okuması gereken yerde, sesli okumak.

5- Düâ okunacak yerde, Kur’ân-ı kerîmden okumak.

6- Kur’ân-ı kerîmden okunacak yerde düâ okumak. Meselâ, Fâtiha sûresi yerine Ettehıyyâtü düâsını okumak, Ettehıyyâtü okunacak yerde Fâtiha okumak gibi.

7- Namâzı temâmlamadan selâm vermek.

8- Farz namâzların üçüncü ve dördüncü rek’atlerinde Fâtihadan sonra zamm-ı sûre okumak.

9- İlk iki rek’atde, Fâtihadan sonra zamm-ı sûre okumamak.

10- Bayram namâzı tekbîrlerini terk etmek.

11- Vitr namâzında kunût düâsını terk etmek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.