Namazın Vacibleri Nedir

Namâzın vâcibleri şunlardır:

1- Fâtiha sûresini okumak.

2- Fâtihadan sonra bir sûre veyâ en az üç kısa âyet okumak.

3- Fâtihayı, sûreden önce okumak.

4- Fâtihayı ve Fâtihadan sonra okunan sûreyi, farzların birinci ve ikinci rek’atlerinde, vâcib ve sünnetlerin her rek’atinde okumak.

5- Secdeleri birbiri ardınca yapmak.

6- Üç ve dört rek’atli namâzların ikinci rek’atinde teşehhüd mikdârı oturmak. Son oturuş farzdır.

7- İkinci rek’atde teşehhütden fazla oturmamak.

8- Secdede burnu alnı ile berâber yere koymak.

9- Son rek’atde otururken (Ettehıyyâtü) düâsını okumak.

10- Namâzda ta’dîl-i erkâna riâyet etmek.

11- Namâzın sonunda, (Esselâmü aleyküm ve rahmetullah) demek.

12- Vitr namâzının üçüncü rek’atinin sonunda, kunût düâsı okumak.

13- Bayram namâzlarında tekbîr getirmek.

14- İmâmın sabâh, Cum’a, bayram, terâvîh, vitr namâzlarında ve akşam ile yatsının ilk iki rek’atinde yüksek sesle okuması.

15- İmâmın ve yalnız kılanın öğle ve ikindi farzlarında ve akşamın üçüncü, yatsının üçüncü ve dördüncü rek’atlerinde hafîf sesle okuması, vâcibdir. İmâmın yüksek sesle okuması vâcib olan yerleri, yalnız kılanın, yüksek ses ile de, hafîf sesle de okuması câizdir.

Kurban bayramının arefesinin sabâh namâzından, dördüncü günün ikindi namâzına kadar, yirmi üç farz namâzının akâbinde, (Tekbîr-i teşrîk) okumak vâcibdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.