Ezanın Okunuşu ve Anlamı Nedir

   27.11.2019
   777
   Ezanın Okunuşu ve Anlamı Nedir

   Ezânın Okunuşu ve Anlamı

   Ezanın Okunuşu

   Allahü ekber ………………………………  ………….. .4 defa

   Eşhedü en lâ ilâhe illallah……………..  …………2 defa

   Eşhedü enne Muhammeden Resûlullah …2 defa

   Hayye ales-salâh……………………..  ………………2 defa

   Hayye alel-felâh………………………….    ………….2 defa

   Allahü ekber……………………………..     …………..2 defa

   Lâ ilâhe illallah………………………..    ……………..1 defa

       Yalnız sabah ezânında, (Hayye alel-felâh)dan sonra iki kerre (Es-salâtü hayrun mine’n-nevm) okunur.

   Kâmette ise, (Hayye alel-felâh)dan sonra iki kerre (Kad kâme tis-salâtü) denir.

   Ezân Düâları:

       Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki:

       (Ezân okunurken şu duâyı okuyun:

       “Ve ene eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîkeleh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh ve radîtü billâhî rabben ve bil-islâmi dînen ve bi Muhammedin sallallahü aleyhi ve selleme resûlen nebiyyâ”).

       Yine bir hadîs-i şerîflerinde buyurdular ki, “Ey benim ümmetim. Ezân bitince şu düâyı da okuyunuz.”

       (Allahümme rabbe hâ zihid-dâvetit-tâmmeti ves-salâtil-kâimeti âti Muhammedenil-vesîlete vel fadîlete ved-dereceter-refîate veb’ashü mekâmen mahmûdenil-lezî ve’adtehü inneke lâ tuhlifül-mîâd).

   Ezân Kelimelerinin Ma’nâları:

       ALLAHÜ EKBER: Allahü teâlâ, büyüktür. Ona birşey lâzım değildir. Kullarının ibâdetlerine de muhtaç olmaktan büyüktür. İbâdetlerin, Ona hiçbir fâidesi yoktur. Bu mühim ma’nâyı zihinlerde iyi yerleştirmek için, bu kelime, dört kerre söylenir.

       EŞHEDÜ EN-LÂ İLÂHE İLLÂLLAH: Kibriyâsı, büyüklüğü ile kimsenin ibâdetine muhtaç olmadığı halde, ibâdet olunmağa, Ondan başka kimsenin hakkı olmadığına şehâdet eder, elbette inanırım. Hiçbir şey Ona benzemez.

       EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDEN RESÛLULLAH: Muhammed “aleyhi ve alâ âlihissalâtü vesselâm”ın, Onun gönderdiği Peygamberi olduğuna, Onun istediği ibâdetlerin yolunu bildiricisi olduğuna ve Allahü teâlâya ancak Onun bildirdiği, gösterdiği ibâdetlerin yaraşır olduğuna şehâdet eder, inanırım.

       HAYYE ALES-SALÂH, HAYYE ALEL-FELÂH: Mü’minleri felâha, seâdete, kurtuluşa sebep olan namaza çağıran iki kelimedir.

       ALLAHÜ EKBER: Ona lâyık bir ibâdeti kimse yapamaz. Herhangi bir kimsenin ibâdetinin Ona lâyık, yakışır olmasından çok büyüktür, çok uzaktır.

       Namazın şerefinin büyüklüğü Onu herkese, haber vermek için seçilmiş olan bu kelimelerin büyüklüğünden anlaşılmalıdır.

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.