İbni Batuta Nedir

İbni Batuta (1304-1368 ya da 1377) Arap gezgini ve coğrafyacısı. Tanca’da dünyaya geldi ve iyi bir öğrenim gördü. Genç yaşta dünyayı dolaşmaya başladı. Önce Arap ülkelerini (Kuzey Afrika, Mısır, Hicaz, Suriye, Irak) daha sonra iran’ı, AnAdo-lu’yu gezdi, Altınordu topraklarına gitti (1325-1349). Uzun süre Hindistanda yaşadı (1333-1342).

Bir ara buradan Çin’e gidip geldi. Ülkesine döndükten sonra 1352-1353 arasında Afrika’da Nijer topraklarını dolaştı. Ünlü Seyahatnamesi’ni 1356 yılında yazıp bitirdi. Eserinde gezdiği yerler ve bu yerlerin yöneticileri, adet ve gelenekleri hakkında değerli bilgiler vardır, "îbni Batuta Seyahatnamesinde 14. yüzyıl Anadolu’su hakkında da önemli gözlemler yer almaktadır.

Batuta’nın bazı yerlere gitmediği halde gitmiş gibi anlattıklarının gerçeği yansıtmayan yanları, bu bilgileri edindiği kimselerden kaynaklanmış olabilir. Seyahatname’nin Osmanlı döneminde iki ciltlik bir çevirisi yayımlandığı gibi cumhuriyet döneminde de bazı bölümleri çevrilerek yayımlanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.