Abdest Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz Nedir

Abdest alırken, yapılması yasak olanlar onikidir.

Bunları yapmak harâm veyâ mekrûhdur ki, şunlardır:

1 – Halâda, kırda abdest bozarken, kıbleyi öne, arkaya getirmemelidir.
2 – Tahâretlenmek için, biri yanında avret yerini açmak harâmdır.
3 – Sağ el ile tahâretlenmemelidir.
4 – Su olmadığı zemân, gıdâ maddesi ile, gübre ile, kemik ile, hayvan gıdâsı ile, kömür ile ve başkasının malı ile, saksı, kiremit parçası ile, kamış ile ve yaprak ile ve bez ile, kâğıd ile tahâretlenmek mekrûhdur.
5 – Abdest alınan havuza tükürmemeli ve sümkürmemelidir.
6 – Abdest a’zâsını, hudûdundan pek aşırı veyâ eksik olarak yıkamamalı ve üçden az veyâ çok yıkamamalıdır.
7 – Abdest a’zâsını, tahâretde kuruladığı bez ile kurulamamalıdır.
8 – Yüzü yıkarken, suyu yüze çarpmamalı, alın üstünden, aşağı doğru dökmelidir.
9 – Suya üflememelidir.
10 – Ağzı ve gözleri, sıkı kapamamalıdır. Dudağın görünen kısmında ve göz kapağında ıslanmadık, az bir yer kalırsa, abdest kabûl olmaz.
11 – Sağ el ile sümkürmemelidir.
12 – Başı, kulakları veyâ enseden birini, her def’asında eli ayrı ayrı ıslatarak, birden fazla mesh etmemelidir. Her def’asında ıslatmadan tekrârlanabilir.

Zarûret, mecbûriyyet olmadıkca aşağıdaki on şeye ri’âyet etmelidir:

1 – İki eli çolak olan, tahâretlenemez. Kolları toprağa, yüzünü dıvara sürerek teyemmüm eder. Yüzünde de yara varsa, namâzı abdestsiz kılar ve namâzlarını terk etmez.
2 – Hasta olana, zevcesi, câriyesi, çocukları, kardeşleri abdest aldırır.
3 – Taş ve benzeri ile tahâretlenmek su yerine geçer.
4 – Deli olan veyâ bayılan kimse, yirmi dört sâatde ayılmazsa, iyi olunca namâzlarını kazâ etmez. İçki, afyon, ilâc ile aklı giden, her namâzı kazâ eder. Yatarken başı ile îmâ edemiyecek kadar ağır hastalığı, yirmidört sâatden çok devâm eden kimseden, aklı başında olsa bile, namâz sâkıt olur.
5 – Halâya girmek için, husûsî şalvar kullanmak ve başı örtülü girmek müstehabdır.
6 – Halâya girerken, elinde Allahü teâlânın ismi ve Kur’ân-ı kerîm yazılı bir şey bulunmamalıdır. Bir şeye sarılmış veyâ cebde olmalıdır.
7 – Halâya sol ayakla girip, sağ ayakla çıkmalıdır.
8 – Halâda avret yerini, çömelince açmalı, konuşmamalıdır.
9 – Avret yerine ve necâsete bakmamalı, halâya tükürmemelidir.
10 – Hiçbir suya, câmi’ dıvarına, kabristâna ve yola abdest bozmamalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.